fbpx

გრაფიკული დიზაინის კურსი

გაიარეთ გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში და ისწავლეთ Photoshop და illustrator პროფესიონალურ დონეზე.

კურსის ღირებულება

ვისთვის არის კურსი?

გრაფიკული დიზაინის კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც არასდროს არ უსწავლია ფოტოშოპი ან ილუსტრატორი და სურს პროგრამული უნარჩვევების პროფესიონალურ დონეზე ათვისება.

გრაფიკულ დიზაინს “ვიზუალურ კომუნიკაციას” უწოდებენ. ეს ტერმინი დიზაინის იმ ძალაუფლებაზე მეტყველებს, რომელსაც ინფორმაციის შესაბამის ფორმაში ტრანსფორმაცია შეუძლია: კომპლექსური იდეები შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამოსახულებით გამოიხატოს, რაც პირდაპირ ეხმაურება გრაფიკული დიზაინის დანიშნულებას.

კურსის განმავლობაში სტუდენტები Adobe Photoshop-სა და Adobe Illustrator-ს დაეუფლებიან, რის შემდეგაც ისინი თავად შექმნიან გრაფიკულ ნამუშევრებს

სტუდენტის ნამუშევრები

გადადგი პირველი ნაბიჯი ახალი კარიერისკენ

დაჯავშნე ონლაინ საკონსულტაციო შეხვედრა

მენტორები

შეთავაზება

დარეგისტრირდი 2 კურსზე და მიიღე დამატებითი ფასდაკლება!

ძველი ფასი

ახალი ფასი

[ps2id id='syllabus'/]

სილაბუსი

ვორქშოფი 1 - შესავალი

✓ რა არის გრაფიკული დიზაინი/ისტორია/ტრენდული სტილები

✓ ვიზუალური კომუნიკაციის საშუალებები / დიზაინერის მოვალეობები

✓ გრაფიკული დიზაინის ინსტრუმენტები

✓ პროგრამების და ფორმატების შედარება

✓ ვექტორული და რასტრული გრაფიკა

პრაქტიკული დავალება: მარტივი გეომეტრიული ფიგურების აგება, მონიშვნის ხელსაწყოების გამოყენებით პოსტერის აწყობა

ვორქშოფი 2

✓ ვიზუალური კომუნიკაციის უპირატესობები – კომუნიკაციის მიზანი
✓ EYE FLOW თვალის ტრაექტორიის დაგეგმვა
✓ დიზაინერების ხელწერის გაცნობა
✓ ინფოგრაფიკა
✓ Photoshop-ის პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება.
✓ საბეჭდი ფორმატის შემუშავება, ბლიდის გამოყენება

პრაქტიკული დავალება: პოსტერის შექმნა, საბეჭდი ფაილის მომზადება

ვორქშოფი 3

✓ გრაფიკული ბადის გამოყენება და მისი მნიშვნელობა, პოლიგრაფიულ თუ ინტერფეის დიზაინში
✓ კომპოზიციის დატვირთვა (ჩარჩო, თეთრი სივრცე…)
✓ სიმეტრიული ბალანსი, ფოკუსის წერტილი, ოქროს შუალედი
✓ მანიპულაცია ობიექტების, ფენების ერთმანეთზე დადების რეჟიმი
✓ გამოსახულების კადრირება სასურველ ზომაზე

პრაქტიკული დავალება: კოლაჟის შექმნა Photoshop-ში

ვორქშოფი 4

✓ რეტუშის ინსტრუმენტები
✓ კლონირება
✓ დაზიანების აღდგენა
✓ ფილტრები
✓ ობიექტის დამუშავება, კორექტირება, ფერის ცვლილება
✓ ობიექტის მართვა, აღდგენა ან ამოჭრა უკანა ფონიდან

პრაქტიკული დავალება: ძველი ფოტოსურათის აღდგენა, სახის ცვლილება, რეტუშირება

ვორქშოფი 5

✓ როგორ ვხედავთ ფერებს /სიმბოლიკა
✓ ფერთა ჰარმონიის თეორია
✓ ფერების ბორბალი, ფერების მოდელები CMYK / RGB, გამოყენების სფეროები
✓ ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა
✓ ფერების კორექცია ( level, curve, Hue-saturation, black-white, contrast…)
✓ გაღიავება, დამუქება, ფერის ინტენსივობა

პრაქტიკული დავალება: ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა, გამოყენება. პოსტერის აწყობა წამყვანი და მეორადი ფერების დახმარებით

ვორქშოფი 6

✓ სახატავი თულის გამოყენება
✓ მატერიალ აიქონების დახატვა
✓ პატერნის და ბრაშის შექმნა
✓ ბრაშის ატრიბუტები
✓ ფილტრები fx
✓ Channels-ის მნიშვნელობა
✓ გიფის შექმნა timeline / frame

პრაქტიკული დავალება: საკუთარი შექმნილი ბრაშით პოსტერის შექმნა, ილუსტრაციის აწყობა. გიფის აწყობა სხვადასხვა ვიზუალით

ვორქშოფი 7

✓ შრიფტის ისტორია და მისი სტილები
✓ შრიფტთან და ტქსტურ ობიექტებთან მუშაობა
✓ შრიფტის შერჩევა
✓ შრიფტის ობიექტად გადაქცევა და მოდიფიცირება
✓ ტექსტის ატრიბუტები
✓ მასკა

პრაქტიკული დავალება: შრიტის მეშვეობით შექმნილი გრაფიკული ნამუშევრები

ვორქშოფი 8

✓ illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა
✓ ფორმატის შექმნა, შენახვა, ცვლილება
✓ მარტივი გამოსახულებების შექმნა
✓ პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება
✓ ვექტორული ობიექტის მართვა

პრაქტიკული დავალება: პოსტერების შექმნა

ვორქშოფი 9

✓ საბეჭდი ფაილის მომზადება
✓ გრაფიკული ბადის გამოყენება და მართვა
✓ მასკის გამოყენაბა
✓ layers-ის და artboards-ის მნიშვნელობა
✓ ვექტორული გრაფიკა

პრაქტიკული დავალება: გრაფიკული ბადის მიხედვით აწყობილი გრაფიკული ნამუშევრები

ვორქშოფი 10

✓ სახატავი ხელსაწყოს გამოყენება, მხების მართვა
✓ კლიპარტის აწყობა
✓ ფერების ბიბლიოთეკის შემოტანა, შენახვა
✓ ფერების კორექცია
✓ gradient-ის გამოყენება
✓ RGB, CMYK

პრაქტიკული დავალება: ილუსტრაციებზე მუშაობა

ვორქშოფი 11

✓ შრიფტთან და ტექსტურ ობიექტებთან მუშაობა
✓ შრიფტის შერჩევა, შრიფტის ობიექტად ქცევა და მოდიფიცირება
✓ ახალი ფონტის სტილის შექმნა
✓ ტექსტის ატრიბუტები – Mock-up-ის გამოყენება.

პრაქტიკული დავალება: შრიფტებით მიღებული გრაფიკული ნამუშევრები

ვორქშოფი 12

✓ Moodboard-ის მომზადება
✓ ნამუშევრების სწორად შეფუთვა
✓ პროდუქტ აიქონების შექმნა, მატერიალ დიზაინის წესების დაცვით
✓ ლოგო-ილუსტარცია, ტიპოგრაფიული
✓  ლოგოს წესების დაცვა (ბრენდბუქი)
✓ სკანირებული ლოგოს ვექტორულ ფორმატში გადაყვანა

პრაქტიკული დავალება: ბანერების, სავიზიტო ბარათების, ბროშურების და პოსტერების შექმნა. გრაფიკულ ნამუშევრებს კამპანიის სახე ექნება