ვებ პროგრამირება FRONTEND (HTML & CSS & Java Script)

სპიკერი

თემო ფხალაძე – Full-Stack Developer

დაამთავრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფაკულტეტი ასევე, 2015 წელს გავლილი აქვს GeoLab-ის კურსი PHP-ის მიმართულებით.

2015-2016 წლებში მუშაობდა Leavingsone-ში Front-End-Developer-ის პოზიციაზე.

2016 წლიდან დღემდე მუშაობს Geolab-ში Front-End და Javascript ის კურსის ლექტორად.

2016 წლიდან დღემდე მუშაობს Adjarabet-ში Front-End-Developer-ის პოზიციაზე. აქვს მიღებული მონაწილეობა რამოდენიმე ჰაკათონში. პროექტები, რომლებიც გაკეთებულია მის მიერ ან რომლებშიც მიუღია მონაწილეობა:

კურსის აღწერა


არსებობს წარმოდგენა, რომ ვებგვერდის აწყობა მხოლოდ ტექნიკური განათლების მქონე ადამიანს შეუძლია ისწავლოს. არადა, რაც დრო გადის საპირისპირო სურათის ვხედავთ. სულ უფრო მეტი, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი სწავლობს პროგრამირებას, სხვადასხვა სირთულის აპლიკაციებს ქმნის და თავად აწყობს ვებგვერდებს.

ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებელი გახადა, რომ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა თავად შეძლონ საკუთარი იდეების რეალიზება.

თუკი ადრე ინოვაციური იდეის რეალიზებისათვის საჭირო იყო ფინანსები, დღეს ადამიანს შეუძლია თავად დაეუფლოს იდეის რეალიზებისათვის საჭირო ტექნიკურ ცოდნას, მაგალითად, შეისწავლოს ვებგვერდის აწყობა და შექმნას საკუთარი კომპანიის ვებგვერდი, ააწყოს ონლაინ მაღაზია ან რაიმე სხვა ვირტუალური ონლაინ სერვისი.

ამ კურსის ფარგლებში მსმენელები დაეუფლებიან იმ ცოდნას, რომელიც მათ საშუალებას მიცემს გაერკვნენ ვებგვერდის ფუნქციონირების პრინციპებში, თავად ააწყონ Front-End აპლიკაცია ან საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებები შეიტანონ არსებული ვებგვერდის პროგრამულ კოდში, დაგეგმონ და მენეჯმენტი გაუწიონ ვებგვერდის შექმნასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს.

კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა და კურსის განმავლობაში მსმენელბს მოუწევთ მარტივი ვებგვერდების შექმნა.

კურსი არ მოითხოვს პროგრამირების საბაზისო ცოდნას და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომია.

კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

ინტერნეტის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები

რა არის HTML

ინტერნეტის შექმნის და განვითარების მოკლე ისტორია

web 2.0 – ინტერნეტ რესურსი როგორც პლატფორმა, რა არის web და როგორი პრინციპით მუშაობს

 • რა არის HTML/CSS და რისთვის არის ის საჭირო (ზოგადი მიმოხლივა)
 • ედიტორის გარჩევა კოდის წესითვის (Sublime-text)
 • ილუსტრატორის ძირითადი ხელსაწყოები
 • ფოტოს ზომების მართვა

ლექცია 2

რას წარმოადგენს HTML და CSS

 • HTML ძირითადი ტერმინები
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა
 • CSS ძირითადი ტერმინები
 • CSS გამოყენება და დოკუმენტის სტრუქტურა
 • პროექტისათვის დოკუმენტების ორგანიზება
 • Github რეგისტრაცია და მოხმარების წესები

ლექცია 3

HTML და CSS თან მუშაობა

 • სემანტიკური HTML
 • HTML ჰიპერლინკი
 • CSS კომბინირებული სელექტორები
 • ბოქს მოდელი
 • CSS სელექტორების თვისებები და მათი მნიშვნელობის განხილვა
 • კოდის ვალიდაცია

ლექცია 4

ტიპოგრაფიასთან მუშაობა

 • font-face, ფონტები და შესაბამისი ფორმატები ვებისთვის
 • სასურველი ფონტის მოძება და გამოყენება
 • ფონტების სტილების/ზომების მართვა
 • Font ის გამოყენებით  icon ების გენერირება და გამოყენების პლუსები

ლექცია 5

დოკუმენტების დინება

 • დოკუმენტის ნორმალური დინება (document normal flow)
 • (float & clear)

CSS3

 • ფერი, ჩრდილი
 • მომრგვალებული კუთხეები
 • გარდამავალი ფონი
 • ანიმაციები

ლექცია 6

პოზიციონირება

 • static
 • absolute
 • relative
 • fixed
 • sticky

პოზიციონირება:

 • Translate
 • Rotate
 • Skew
 • Scale
 • Perspective

ანიმაციები

 • Transitions
 • Keyframes

ლექცია 7

Flexbox

 • Flexbox -ის მიმოხივლა და გარჩევა(display:flex)

ლექცია 8

Responsive Layout

 • ილუსტრატორის ფაილის მიხედვით დიზაინის განხილვა
 • დაწყებული პროექტის დაკორექტირება

ლექცია 9

მეტა მონაცემები

 • საძიებო სისტემებისათვის ინფორმაციის ოპტიმიზაცია
 • სოციალური ქსელებისთვის ინფორმაციის ოპტიმიზაცია

ლექცია 10

scss ის მიმეხილვა

 • რა არის SCSS
 • რა პლიუსები აქვს SCSS_ს
 • ფაილების სტრუქტურა

Scss

 • Varibles
 • Math
 • Imports

ლექცია 11

Scss

 • Extends & placehodlers
 • Mixins
 • Functions
 • Loop

ლექცია 12

შესავალი

 • რა არის ჯავასკრიპტი
 • ჯავასკრიპტის გარემო
 • ჯავასკრიპტის ძრავები

ლექცია 13

 • ფუნქციები
 • IIFE პატერნი
 • Scope
 • Closure
 • პრაქტიკული მაგალითების განხილვა

ლექცია 14

DOM

 • DOM-თან მუშაობა

ლექცია 15

 • ობიექტი
 • String
 • Date
 • Array
 • .forEach, .map, .filter, .reduce მეთოდების განხილვა და იმპლემენტაცია

ლექცია 16

Prototipes

 • პროტოტიპული მემკვიდრეობა
 • ES6 კლასი

ლექცია 17

ასინქრონული პატერნი

 • Callbacks
 • Promises
 • Async  / Await

ლექცია 18

Angular(2+)

 • NodeJs ის კომფიგურირება (NPM) ის დაყენება
 • Angular (2+) ის მიმმოხივლა დაყენება და აპლიკაცის გაშვება

ლექცია 19

Angular(2+)

 • Typescript  ის მიმოხილვა
 • Components & databinding

ლექცია 20

Angular(2+)

 • Components & databinding
 • Forms

ლექცია 21

Angular(2+)

 • Directives
 • Pipes
 • Enums
 • Interfaces

ლექცია 22

Angular(2+)

 • Rest Full Api სთან მუშაობის პრინციპები
 • Service & Dependency Injection
 • GET, POST, PUT,DELETE (methods)

ლექცია 23

Angular(2+)

 • Service & Dependency Injection
 • Interceptors
 • Rxjs(basic)

ლექცია 24

Angular(2+)

 • TODO აპლიკიკაცის შექმნა და კურსის მიმოხილვა

ტრენერები

web programireba

თემო ფხალაძე