ინტერიერის დიზაინი (პროფესიონალური კურსი)

კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

თეორია

 • ცნობილი დიზაინერები და არქიტექტორები
 • ცნობილი ბრენდების ჩამონათვალი და ისტორია
 • ინტერიერის ფსიქოლოგია

ლექცია 2

ვიზუალი

 • ინტერიერის მიმართულებების და თანამედროვე ტენდენციების განხილვა
 • სივრცის ანალიზის განხილვა
 • სივრცის ვიზუალის ხელით შექმნა
 • ვიზუალის შექმნა პროგრამა ილუსტრატორში

ლექცია 3

ვიზუალი 2

 • ვიზუალის პერსპექტივაში ხელით ხატვა   
 • ვიზუალის შექმნა და პროგრამა ფოტოშოპში მისი აწყობა

ლექცია 4

დეტალური ფაქტურები

 • ფაქტურის განხილვა და შერჩევა
 • სხვადასხვა ფაქტურის ხელით ხატვა
 • ფაქტურების ხატვა პროგრამა ილუსტრატორში

ლექცია 5

ლანდშაფტი

 • გამწვანების მნიშვნელობა ნებისმიერ ცივრცეში
 • სივრცის გამწვანების პერსპექტივაში ხატვა
 • გეგმაზე გამწვანების ხატვა და მისი სწორად განაწილება
 • გამწვანების ხატვა პროგრამა ილუსტრატორში

ლექცია 6

ტექნიკური გეგმა

 • ელექტრო გაყვანილობის დაგეგმარება
 • აღნიშნული მიმართულების თანამედროვე ტენდენციები
 • კედლების ჭრილი და მათი სწორად გადანაწილება

ლექცია 7

ტექნიკური გეგმა 2

 • სივრცეში სველი წერტილებნის დაგეგმარება
 • იატაკის და ჭერის გეგმა
 • ფერთა პალიტრა და მისი სწორად გადანაწილება
 • ფინალური დავალების თემის შერჩევა

ლექცია 8

სწორი მუშაობა

 • ბიუჯეტის დაგეგმვა
 • კლიენტთან სწორი კომუნიკაცია
 • დამკვეთთან პროდუქტის სწორად მიწოდების პირობები და ტენდენციები
 • ფინალური დავალების განხილვა

ტრენერები

ევგენია გორდინსკაია

ევგენია გორდინსკაია