fbpx

HR ადამიანური რესურსების მართვა

სპიკერი

ხატია გიორგობიანი
2000 წლიდან დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო, HR, ორგანიზაციული განვითარების სფეროში.  

2007 წლიდან დასაქმებულია კომპანია ბილაინში, როგორც ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი.

მიუღია მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, როგორებიცაა: შეფასების სისტემების დანერგვა; ღირებულებათა სისტემის დანერგვა; ტრანსფორმაციის პროექტები; თანამშრომელთა განვითარების პროექტები; ორგანიზაციული კვლევები; თანამშრომელთა ჩართულობის პროექტები; კორპორაციული ჰაკათონები და სხვა

HR ადამიანური რესურსების მართვა – კურსის აღწერა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრაქტიკას.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითდი პროცესი და კომპონენტი, რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.

თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, დისკუსიებსა და როლურ თამაშებს სხვადასხვა თემაზე.

ლექცია 1

 • გაცნობა – მოლოდინები
 • როგორ ორგანიზაციაში იმუშავებდით? რა არის თქვენი „კომფორტის ზონა“ სამსახურში? რა დანიშნულება, ფუნქცია, მისია და მოვალეობები აქვს (უნდა ჰქონდეს) HR ფუნქციას თანამედროვე კორპორაციებში
 • როგორია თქვენი HR-ული გამოცდილება
 • რას გავიგებთ, რას ვისწავლით და რას დავინახავთ სხვა რაკურსით ამ კურსის შემდეგ

ლექცია 2

 • HR – სტრატეგიული პარტნიორი vs მხარდამჭერი ფუნქცია
 • HR სტრატეგიის ფორმირება
 • ორგანიზაციის სტრუქტურა – ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპები, სტრუქტურის შემუშავება.
 • კორპორაციული კულტურა
 • კომპანიის მისია, ხედვა, ღირებულებები

ლექცია 3

 • თანამშრომლების შერჩევის სტრატეგია – ტრადიციული რესურს გეგმა vs Workforce planning
 • შერჩევის ეტაპები და მეთოდები
 • ტალანტების მოზიდვა – შენარჩუნება; „ციფრული რეკრუტინგი“
 • ონბორდინგი – ახალი თანამშრომლის ადაფტაციის პროცესი
 • სწავლება – განვითარება; სწავლების ფორმები
 • კარიერული განვითარება, ტალანტების მართვა

ლექცია 4

 • შესრულებული სამუშაოს შეფასება  – მიზნების დასახვა, შეფასება, მონიტორინგი.
 • შეფასების ინტერვიუ. უკუკავშირის ფორმები.
 • შეფასების სკალა და მეთოდები
 • კომპეტენციების მოდელი. მისი შექმნა და შეფასება
 • თანამშრომელთა ჩართულობა; Employee Experience – როგორ შევქმნათ თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილება; კვლევები.

ლექცია 5

 • თანამშრომელთა მოტივაცია – მოტივაციის ფორმები, ძირითადი მიდგომები
 • კომპენსაციებისა და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
 • სახელფასო შკალა. ხელფასის მატებასთან დაკავშირებული მიდგომები
 • საბონუსე სისტემა
 • არამატერიალური მოტივაციის ფორმები.

ლექცია 6

 • ადმინისტრირება – დოკუმენტების შედგენა, აუცილებელი/სავალდებულო ფორმები, ხელშეკრულების ტიპები.
 • სამუშაოს ანალიზი, ფუნქციების/დირექციების/ქვედანაყოფების დებულებებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა (პრაქტიკული სამუშაო)
 • კომპანიის შინაგანაწესი
 • ქცევის კოდექსი

ლექცია 7

 • კანონმდებლობა – შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სპეციფიკა
 • შრომითი დავების გადაწყვეტის გზები და მეთოდები
 • დისციპლინური გადაცდომა და შიდა ორგანიზაციული სანქციები

ლექცია 8

 • HR ბრენდი
 • ციფრული სტრატეგია და ტრანსფორმაცია; ტრენდები.
 • პროცესების ავტომატიზაცია – შეიძლება თუ არა შეცვალოს თანამედროვე HR „მანქანამ“
 • HR-ული „მათემატიკა“
 • Design thinking HR-ში

ლექცია 9

 • კრიზისების მართვა
 • პანდემიისა და კარანტინის შემდგომ პერიოდში პროცესების მართვის რეალური მაგალითები
 • „იმუშავე საიდანაც გინდა“ პოლიტიკა; ვირუსული HR კამპანიები
 • შიდა კომუნიკაცია, საკომუნიკაციო სტრატეგია, კომუნიკაციის ფორმები და არხები

ლექცია 10

 • შეჯამება
 • ფინალური გამოცდა