fbpx

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი

HR ადამიანური რესურსების მართვა – კურსის აღწერა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრაქტიკას.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისთვის. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითადი პროცესი და კომპონენტი, რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.

თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, დისკუსიებსა და როლურ თამაშებს სხვადასხვა თემაზე.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მენტორები

სალომე კიღურაძე

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

2010 წლიდან არის HR მიმართულებაში. HR ბიზნეს პარტნიორად მუშაობდა AVON საქართველოში, შემდეგ იგივე მიმართულების მენჯერი იყო Geocell-ში, 2018 წლიდან არის KPMG საქართველოს HR ლიდერი.

მენეჯერულ პოზიციებზე უთანამშრომლია წამყვან საერთაშორისო კომპანიებთან. ამასთან ერთად არის ICF-ის სერტიფიცირებული ქოუჩი. BTU-ში კითხულობს ლექციებს HR-ის მიმართულებით ბაკალავრებისთვის და მაგისტრებისთვის.

კესო სუმბაძე

2019 წლიდან არის საგანმანათლებლო სფეროში, 2015 წლიდან დღემდე კი არის ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი. 2010 წლიდან საჯარო სექტორი მართვა/ადმინისტრირება.

ადამიანური რესურსების მართვის აქტუალურ საკითხებზე დაცული აქვს სამაგისტრო (MBA) და სადოქტორო შრომები (PHD), გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები. ჩაუტარებია, როგორც შიდა, ისე გარე ორგანიზაციული კვლევები, გაიარა სხვადასხვა სასწავლო და პრაქტიკული კურსი, მათ შორის საფრანგეთის ერთ-ერთ წარმატებულ დასაქმების სააგენტო ,,ერგალი“-ში, ტალანტების მოზიდვის და შერჩევის მიმართულებით. არის ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალთა ასოციაციის HRPA.Georgia -ს სრული წევრი.

2019 წლიდან დღემდე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, მიწვეული ასისტენტ-პროფესორი (სასწავლო კურსები: ადამიანური კაპიტალის მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა, სწავლების საფეხური: საბაკლავრო და სამაგისტრო პროგრამები). 2010 წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვადასხვა თანამდებობაზე, 2015 წლიდან დღემდე ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის სილაბუსი

Workshop 1
გაცნობა და  მოლოდინები
როგორ ორგანიზაციაში იმუშავებდით?
რა მისია, ფუნქცია და როლი აქვს (უნდა ჰქონდეს) HR -ს თანამედროვე ორგანიზაციებში
როგორია თქვენი HR-ული გამოცდილება
რას გავიგებთ, რას ვისწავლით და რას დავინახავთ სხვა რაკურსით კურსის შემდეგ
Workshop 2
HR – სტრატეგიული პარტნიორი vs მხარდამჭერი ფუნქცია
HR სტრატეგიის ფორმირება
კორპორაციული კულტურა და მისი გავლენა HR სტრატეგიაზე
Workshop 3
ადამიანური რესურსის დაგეგმვის ძირითადი მიდგომები
სამუშაო როლის შედგენა და კომპეტენციების განსაზღვრა
კანდიდატების მოზიდვის და შერჩევის ეტაპები; ‘ციფრული რეკრუტინგი’
Workshop 4
კანდიდატთა მოძიების პლატფორმები და Headhunting
გასაუბრების ჩატარების ტექნიკები
ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის პროცესი – საორიენტაციო პროგრამა და ‘ონბორდინგი’
 
 
Workshop 5
სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 1)
მიზნების  ფორმირება SMART პრინციპით
Coaching-ის ინსტრუმენტების  უკუკავშირის ტექნიკების გამოყენება
თანამშრომლების შესრულებული სამუშაოს შეფასება – შეფასების სკალები და მეთოდები
 
Workshop 6
სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 2)
თანამშრომლების აღიარების ინსტრუმენტები; საბონუსე სისტემები
დისციპლინარული პოლიტიკა – როგორ ვმართოთ სამუშაოს არასათანადო შემსრულებელი
სამუშაოს გაუმჯობესების ფორმა და მიდგომები
Workshop 7
სწავლება და განვითარება – ინსტრუმენტები და თანამედროვე მეთოდები
სწავლების საჭიროებების გამოვლენა და განვითარების კულტურის დანერგვა
თანამშრომლების კარიერული განვითარება; ტალანტების მართვა ორგანიზაციაში
Workshop 8
თანამშრომლების მოტივაცია
კომპენსაციების და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
სახელფასო სკალა – ხელფასის მატებასთან დაკავშირებული ძირითადი მიდგომები
Workshop 9
HR და შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის მართვა (მომიჯნავე კანონმდებლობა, რისკები, გამოწვევები და შესაბამისი ინსტრუმენტები)
ქცევის კოდექსი და სამუშაო ეთიკა
ეთიკური დილემები
ნდობის კულტურის შექმნა კომპანიაში
Workshop 10
მთავარი HR კვლევები; მონაცემთა ანალიზი და შემდგომი ნაბიჯები
Employee Experience – როგორ შევქმნათ თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილება, HR ბრენდი
HR პოლიტიკის სახელმძღვანელოები
Workshop 11
რეზიუმესა და LinkedIn-ის შექმნა / განახლება
რეკრუტერი კანდიდატის ამპლუაში | გასაუბრებისთვის მზადება
კურისის შეჯამება, მომავლის გამოწვევები
Workshop 12
ფინალური გამოცდა