fbpx

HR ადამიანური რესურსების მართვა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის სპიკერები

ხატია გიორგობიანი
2000 წლიდან დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო, HR, ორგანიზაციული განვითარების სფეროში.  

2007 წლიდან დასაქმებულია კომპანია ბილაინში, როგორც ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი.

მიუღია მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, როგორებიცაა: შეფასების სისტემების დანერგვა; ღირებულებათა სისტემის დანერგვა; ტრანსფორმაციის პროექტები; თანამშრომელთა განვითარების პროექტები; ორგანიზაციული კვლევები; თანამშრომელთა ჩართულობის პროექტები; კორპორაციული ჰაკათონები და სხვა

ნინო ნოდია

2008 წლიდან ჩართულია სწავლების და განვითარების საერთაშორისო არასამთავრობო პროექტებში, კერძო სექტორში. არის საერთაშორისოდ აღიარებული Senior Professional in Human Resources.

ამჟამად, დასაქმებულია Evolution-ში, სწავლების და განვითარების მენეჯერად (HR Excellence Manager).

HR ადამიანური რესურსების მართვა – კურსის აღწერა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრაქტიკას.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითდი პროცესი და კომპონენტი, რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.

თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, დისკუსიებსა და როლურ თამაშებს სხვადასხვა თემაზე.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

 • გაცნობა და  მოლოდინები
 • როგორ ორგანიზაციაში იმუშავებდით?
 • რა მისია, ფუნქცია და როლი აქვს (უნდა ჰქონდეს) HR -ს თანამედროვე ორგანიზაციებში
 • როგორია თქვენი HR-ული გამოცდილება
 • რას გავიგებთ, რას ვისწავლით და რას დავინახავთ სხვა რაკურსით კურსის შემდეგ

ლექცია 2

 • HR – სტრატეგიული პარტნიორი vs მხარდამჭერი ფუნქცია
 • HR სტრატეგიის ფორმირება
 • კორპორაციული კულტურა და მისი გავლენა HR სტრატეგიაზე

ლექცია 3

 • ადამიანური რესურსის დაგეგმვის ძირითადი მიდგომები
 • კანდიდატების მოზიდვის და შერჩევის ეტაპები; ‘ციფრული რეკრუტინგი’
 • ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის პროცესი – საორიენტაციო პროგრამა და ‘ონბორდინგი’

ლექცია 4

 • სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 1)
 • მიზნების  ფორმირება SMART პრინციპით
 • Performance coaching – უკუკავშირის მოდელები და მიდგომები; უკუკავშირის ინტერვიუ
 • თანამშრომლების შესრულებული სამუშაოს შეფასება – შეფასების სკალები და მეთოდები
 • თანამშრომლების აღიარების ინსტრუმენტები; საბონუსე სისტემები

ლექცია 5

 • სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 2)
 • დისციპლინარული პოლიტიკა – როგორ ვმართოთ სამუშაოს არასათანადო შემსრულებელი
 • სამუშაოს გაუმჯობესების ფორმა და მიდგომები
 • შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის მართვა

ლექცია 6

 • სწავლება და განვითარება – ინსტრუმენტები და თანამედროვე მეთოდები
 • თანამშრომლების კარიერული განვითარება; ტალანტების მართვა ორგანიზაციაში
 • სწავლების ელექტრონული პლატფორმები და მათი უპირატესობები

ლექცია 7

 • თანამშრომლების მოტივაცია
 • კომპენსაციების და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
 • სახელფასო სკალა – ხელფასის მატებასთან დაკავშირებული ძირითადი მიდგომები

ლექცია 8

 • Employee Experience – როგორ შევქმნათ თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილება
 • მთავარი HR კვლევები; მონაცემთა ანალიზი და შემდგომი ნაბიჯები
 • HR პოლიტიკის სახელმძღვანელოები – თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილების მხარდასაჭერად
 • სამუშაო უსაფრთხოება და რისკების მართვა

ლექცია 9

 • HR ბრენდი – როგორ ვმართოთ HR ბრენდი სწორად
 • HR გამოწვევები დღეს – COVID 19; პროცესების ავტომატიზაცია; HR აუთსორსი
 • შეჯამება

ლექცია 10

 • ტესტირება