fbpx

HR ადამიანური რესურსების მართვა

HR ადამიანური რესურსების მართვა – კურსის აღწერა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრაქტიკას.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისთვის. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითადი პროცესი და კომპონენტი, რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.

თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, დისკუსიებსა და როლურ თამაშებს სხვადასხვა თემაზე.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მენტორები

ნინო ნოდია

2008 წლიდან ჩართულია სწავლების და განვითარების საერთაშორისო არასამთავრობო პროექტებში, კერძო სექტორში. არის საერთაშორისოდ აღიარებული Senior Professional in Human Resources.

ამჟამად, დასაქმებულია Evolution-ში, სწავლების და განვითარების მენეჯერად (HR Excellence Manager).

კესო სუმბაძე

2019 წლიდან არის საგანმანათლებლო სფეროში, 2015 წლიდან დღემდე კი არის ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი. 2010 წლიდან საჯარო სექტორი მართვა/ადმინისტრირება.

ადამიანური რესურსების მართვის აქტუალურ საკითხებზე დაცული აქვს სამაგისტრო (MBA) და სადოქტორო შრომები (PHD), გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები. ჩაუტარებია, როგორც შიდა, ისე გარე ორგანიზაციული კვლევები, გაიარა სხვადასხვა სასწავლო და პრაქტიკული კურსი, მათ შორის საფრანგეთის ერთ-ერთ წარმატებულ დასაქმების სააგენტო ,,ერგალი“-ში, ტალანტების მოზიდვის და შერჩევის მიმართულებით. არის ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალთა ასოციაციის HRPA.Georgia -ს სრული წევრი.

2019 წლიდან დღემდე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, მიწვეული ასისტენტ-პროფესორი (სასწავლო კურსები: ადამიანური კაპიტალის მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა, სწავლების საფეხური: საბაკლავრო და სამაგისტრო პროგრამები). 2010 წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვადასხვა თანამდებობაზე, 2015 წლიდან დღემდე ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის სილაბუსი

Workshop 1

 • გაცნობა და  მოლოდინები
 • როგორ ორგანიზაციაში იმუშავებდით?
 • რა მისია, ფუნქცია და როლი აქვს (უნდა ჰქონდეს) HR -ს თანამედროვე ორგანიზაციებში
 • როგორია თქვენი HR-ული გამოცდილება
 • რას გავიგებთ, რას ვისწავლით და რას დავინახავთ სხვა რაკურსით კურსის შემდეგ

Workshop 2

 • HR – სტრატეგიული პარტნიორი vs მხარდამჭერი ფუნქცია
 • HR სტრატეგიის ფორმირება
 • კორპორაციული კულტურა და მისი გავლენა HR სტრატეგიაზე

Workshop 3

 • ადამიანური რესურსის დაგეგმვის ძირითადი მიდგომები
 • კანდიდატების მოზიდვის და შერჩევის ეტაპები; ‘ციფრული რეკრუტინგი’
 • ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის პროცესი – საორიენტაციო პროგრამა და ‘ონბორდინგი’

Workshop 4

 • სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 1)
 • მიზნების  ფორმირება SMART პრინციპით
 • Performance coaching – უკუკავშირის მოდელები და მიდგომები; უკუკავშირის ინტერვიუ
 • თანამშრომლების შესრულებული სამუშაოს შეფასება – შეფასების სკალები და მეთოდები
 • თანამშრომლების აღიარების ინსტრუმენტები; საბონუსე სისტემები

Workshop 5

 • სამუშაოს შესრულების მართვა (ნაწილი 2)
 • დისციპლინარული პოლიტიკა – როგორ ვმართოთ სამუშაოს არასათანადო შემსრულებელი
 • სამუშაოს გაუმჯობესების ფორმა და მიდგომები
 • შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის მართვა

Workshop 6

 • სწავლება და განვითარება – ინსტრუმენტები და თანამედროვე მეთოდები
 • თანამშრომლების კარიერული განვითარება; ტალანტების მართვა ორგანიზაციაში
 • სწავლების ელექტრონული პლატფორმები და მათი უპირატესობები

Workshop 7

 • თანამშრომლების მოტივაცია
 • კომპენსაციების და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
 • სახელფასო სკალა – ხელფასის მატებასთან დაკავშირებული ძირითადი მიდგომები

Workshop 8

 • Employee Experience – როგორ შევქმნათ თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილება
 • მთავარი HR კვლევები; მონაცემთა ანალიზი და შემდგომი ნაბიჯები
 • HR პოლიტიკის სახელმძღვანელოები – თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილების მხარდასაჭერად
 • სამუშაო უსაფრთხოება და რისკების მართვა

Workshop 9

 • HR ბრენდი – როგორ ვმართოთ HR ბრენდი სწორად
 • HR გამოწვევები დღეს – COVID 19; პროცესების ავტომატიზაცია; HR აუთსორსი
 • შეჯამება

Workshop 10

 • ფინალური გამოცდა