fbpx

HR ადამიანური რესურსების მართვა

სპიკერი

ხატია გიორგობიანი
2000 წლიდან დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო, HR, ორგანიზაციული განვითარების სფეროში.  

2007 წლიდან დასაქმებულია კომპანია ბილაინში, როგორც ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი.

მიუღია მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, როგორებიცაა: შეფასების სისტემების დანერგვა; ღირებულებათა სისტემის დანერგვა; ტრანსფორმაციის პროექტები; თანამშრომელთა განვითარების პროექტები; ორგანიზაციული კვლევები; თანამშრომელთა ჩართულობის პროექტები; კორპორაციული ჰაკათონები და სხვა

HR ადამიანური რესურსების მართვა – კურსის აღწერა

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრაქტიკას.

HR ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითდი პროცესი და კომპონენტი, რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.

თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, დისკუსიებსა და როლურ თამაშებს სხვადასხვა თემაზე.

ლექცია 1

 • გაცნობა – მოლოდინები
 • როგორ ორგანიზაციაში იმუშავებდით? რა არის თქვენი „კომფორტის ზონა“ სამსახურში? რა დანიშნულება, ფუნქცია, მისია და მოვალეობები აქვს (უნდა ჰქონდეს) HR ფუნქციას თანამედროვე კორპორაციებში
 • როგორია თქვენი HR-ული გამოცდილება
 • რას გავიგებთ, რას ვისწავლით და რას დავინახავთ სხვა რაკურსით ამ კურსის შემდეგ

ლექცია 2

 • HR – სტრატეგიული პარტნიორი vs მხარდამჭერი ფუნქცია
 • HR სტრატეგიის ფორმირება
 • ორგანიზაციის სტრუქტურა – ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპები, სტრუქტურის შემუშავება.
 • კორპორაციული კულტურა და ღირებულებები

ლექცია 3

 • თანამშრომლების შერჩევის სტრატეგია; საჭირო ადამიანური რესურსის დაგეგმვის თანამედროვე მიდგომები – Strategic Workforce Planning
 • შერჩევის ეტაპები და მეთოდები
 • ტალანტების მოზიდვა – შენარჩუნება; „ციფრული რეკრუტინგი“

ლექცია 4

 • ონბორდინგი – ახალი თანამშრომლის ადაფტაციის პროცესი
 • სწავლება – განვითარება – მიდგომები, ფორმები, ინსტრუმენტები, მეთოდები
 • კარიერის დაგეგმვა – კარიერული განვითარება; ტალანტების მართვა.

ლექცია 5

 • საქმიანობის ეფექტიანობის მართვა – Performance Management
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასება  – შეფასების სკალა და მეთოდები; მიზნების დასახვა
 • უკუკავშირის ფორმები; შეფასების/უკუკავშირის ინტერვიუ
 • კომპეტენციების მოდელი. მისი შექმნა და შეფასება

ლექცია 6

 • თანამშრომელთა მოტივაცია – მოტივაციის ფორმები, ძირითადი მიდგომები
 • თანამშრომელთა ჩართულობა/ორგანიზაციისადმი მიკუთვნებულობა; Employee Experience – როგორ შევქმნათ თანამშრომლის საუკეთესო გამოცდილება; კვლევები
 • კომპენსაციებისა და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
 • სახელფასო შკალა. ხელფასის მატებასთან დაკავშირებული მიდგომები
 • საბონუსე სისტემები

ლექცია 7

 • კანონმდებლობა – შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სპეციფიკა
 • შრომითი დავების გადაწყვეტის გზები და მეთოდები
 • დისციპლინური გადაცდომა და შიდა ორგანიზაციული სანქციები
 • კომპანიის შინაგანაწესი
 • ქცევის კოდექსი

ლექცია 8

 • HR ბრენდი
 • ციფრული სტრატეგია და ტრანსფორმაცია; ტრენდები.
 • პროცესების ავტომატიზაცია; შეიძლება თუ არა შეცვალოს თანამედროვე HR „მანქანამ“
 • HR-ული „მათემატიკა“
 • Design Thinking HR-ში

ლექცია 9

 • კრიზისების მართვა
 • პანდემიისა და კარანტინის შემდგომ პერიოდში პროცესების მართვის რეალური მაგალითები
 • „იმუშავე საიდანაც გინდა“ პოლიტიკა; ვირუსული HR კამპანიები
 • შიდა კომუნიკაცია, საკომუნიკაციო სტრატეგია, კომუნიკაციის ფორმები და არხები

ლექცია 10

 • შეჯამება
 • ტესტირება