fbpx

ვისთვისაა განკუთვნილი ციფრული პროექტების მართვის კურსი?

ციფრული ინდუსტრიით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომელთაც აინტერესებთ პროექტების მართვა და სურთ კარიერის ამ კუთხით გაგრძელება

დამწყები ციფრული პროექტ მენეჯერებისთვის

დამწყები/გამოცდილი პროექტ მენეჯერებისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება და აინტერესებთ პროდუქტის ეჯაილ დეველოპმენტი (Agile, Scrum, Kanban და სხვა მიდგომები, პრაქტიკები, მეთოდოლოგიები და მეთოდები)

ვისაც სურს ციფრული სფეროში კარიერის გაგრძელება, აქვთ ზოგადი წარმოდგენა ციფრულ სამყაროზე და სჭირდებათ მეტი ინფორმაცია კარიერის შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად

კურსის აღწერა

დაეხმაროს მონაწილეებს გაიაზრონ რა არის ციფრული ინდუსტრია, პროდუქტი, რატომაა კომპლექსური ამ ტიპის პროექტების მართვა

მონაწილეებს შეექმნათ წარმოდგენა ორგანიზაციული სტრუქტურების შესახებ და რა გავლენა აქვს პროექტ მენეჯმენტის ტიპს ორგანიზაციის კულტურაზე, გუნდებზე და მათ მიერ მიღწეულ შედეგებზე

მონაწილეები გაიაზრებენ გუნდის მნიშვნელობას, უპირატესობას, გუნდების დაკომპლექტების და მათი შეფასების თანამედროვე პრაქტიკებს

შეექმნებათ წარმოდგენა Srum ფრეიმვორქის, Kanban მეთოდის და Lean  მეთოდოლოგიის შესახებ

გაეცნობიან იმ ძირითად თულებს, რასაც თანამედროვე პროექტ მენეჯერი იყენებს

მიეწოდებათ ინფორმაცია პროექტ მენეჯერის კარიერული შესაძლებლობების შესახებ საქართველოსა და მსოფლიო ბაზარზე

მიწოდებათ ინფორმაცია იმ ლიტერატურის და პლატფორმების შესახებ, რაც აუცილებელია თანამედროვე ციფრული პროექტ მენეჯერის კომპეტენციის ზრდისთვის

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეეძლებათ  განავითარონ პროექტ მენეჯერული უნარები, ცოდნა  და უკეთ დაგეგმონ შემდეგი კარიერული ნაბიჯები

ციფრული პროექტების მართვის კურსის მენტორები

ნოდო ჯინჭარაძე

2016 წლიდან აქტიურად არის ჩართული ციფრულ ინდუსტრიებში. კარიერა დაიწყო, როგორც Backend დეველოპერმა (ტექნოლოგიები: NET Framework, C#, SQL, JavaScript). 3 წელზე მეტია, რაც ჩართულია ციფრული პროექტების მართვაში.

მისი გამოცდილება მოიცავს, როგორც Waterfall ასევე Agile გარემოში ციფრული პროექტების მართვასა და ციფრული პროდუქტების განვითარებას.

სერტიფიკატები:

 • Professional Scrum Master™ I (PSM I);
 • Professional Scrum Master™ II (PSM II);
 • Scaled Professional Scrum™ (SPS);
 • Professional Agile Leadership™ I (PAL I).

ამჟამად არის Scrum Master-ი და Agile Coach-ი Space Neobank-ში.

მონაწილეობა მიუღია 30+ პროექტში. ძირითადად Mobile,Web აპლიკაციების და პლატფორმების განვითარებაში.

ციფრული პროექტების მართვის კურსის სილაბუსი

Workshop 1: ციფრული ინდუსტრიის მიმოხილვა

 • რა არის ციფრული პროდუქტი?
 • ციფრული ინდუსტრიის მიმოხილვა: Graphic Design, Copywriting, UI & UX Design, Markup, Back-end, Front-end, IOS, Android, Web, Hardware Vs Software, Frameworks, ERP, CMS, EMS, CRM, AI, ML, და ა.შ.
 • Software Development Life Cycle(SDLC);

Workshop 2: პროექტების მართვის საფუძვლები  

 • რა არის პროექტი?
 • პროექტები vs ოპერაციები;
 • “ჯადოსნური” სამკუთხედი (Budget, Scope, Time);
 • პროექტ მენეჯერის როლი;
 • ვინ არიან Stakeholder-ები;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 3: პროექტების მართვის საფუძვლები

 • პროექტის  სასიცოცხლო ციკლი;
 • 8 Project performance domains;
 • 10 Project Management Knowledge Areas;
 • Work breakdown structures (WBS);
 • პროექტი vs პროგრამა vs პორტფოლიო მენეჯმენტი;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 4: Waterfall მეთოდოლოგია

 • ვოტერფოლ მეთოდოლოგიის ისტორიის მიმოხილვა
 • ვოტერფოლ პროცესის ძირითადი ეტაპები;
 • ვოტერფოლ პროექტების SDLC;
 • Plan-driven development; 
 • ვოტერფოლ მეთოდოლოგიის დადებითი მხარეები;
 • ვოტერფოლ მეთოდოლოგიის უარყოფითი მხარეები;
 • When should you use Waterfall Model;
 • V-Model & Sashimi model

Workshop 5: Agile

 • ეჯაილის ისტორიის მიმოხილვა; 
 • ეჯაილ მანიფესტო; 
 • ეჯაილ ღირებულებები; 
 • ეჯაილ პრინციპები;
 • ეჯაილ აზროვნება;
 • PDCA ციკლი;
 • Agile პროექტების SDLC
 • Feedback Loops;
 • იტერაციული და ინკრემენტული delivery; 
 • MVP & MLP & MMP; 
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 6: Agile vs Waterfall

 • დაგეგმვის ტიპები (Predictive vs Adaptive);
 • Command & Control vs Self-organization;
 • Პროექტ მენეჯერი VS ეჯაილ ლიდერი;
 • Sequential design process vs Incremental approach; 
 • functional vs cross functional teams;
 • Plan-driven vs Value-driven;

Workshop 7: Organization

 • კომპანიის ზომა და განვითარების ეტაპები  – Startups, SME, Corporations;
 • ორგანიზაციული სტრუქტურები;
 • იერარქიული ორგანიზაციული სტრუქტურა;
 • Holacracy;
 • ორგანიზაციული Silo-ები;
 • Სპოტიფაი მოდელი;

Workshop 8: Scrum 101

 • Transparency, Inspection, Adaptation;
 • Empiricism;
 • Სქრამის ღირებულებები; 
 • Სქრამ გუნდი;
 • Სქრამის ცერემონიები; 
 • Სქრამის არტეფაქტები;
 • Cross-functionality & self-organization;
 • პრაქტიკული დავალება;
 • Estimation and forecasting;
 • User Stories & Story Points;
 • Velocity;
 • Servant leadership;

Workshop 9: Lean Methodology & Kanban Method

 • ლინის 5 ძირითადი პრინციპი;
 • The 7 Wastes of Lean;
 • კაიზენი – 3 ‘G’ Principles; Gemba walk;
 • კანბანის საფუძვლები;
 • იაპონური ბაღების ისტორია;
 • Productivity Tools;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 10: OKR, Metrics, KPIs, Charts

 • OKR Framework
 • Planned to Done Ratio; Velocity; Cycle Time; Lead Time;
 • Gantt chart; Sprint burndown chart; Epic and release burndown chart; Velocity chart; Cumulative Flow Chart;
 • Metrics: Productivity, Gross Profit Margin, Return on Investment (ROI),Customer Satisfaction, Actual Cost;

Workshop 11: Change Management

 • Change Management-ის სტრატეგიები;
 • Lewin’s Change Management Model;
 • Bridge’s Transition Model;
 • Kotter’s 8 Step Change Model;
 • Top-down vs Bottom-up intelligence;

Workshop 12: პროექტების მენეჯერის კარიერული გზა

 • რა პოზიციები შეიძლება დაიკავოს პროექტ მენეჯერმა?
 • საქართველოს ბაზრის მიმოხილვა;
 • საერთაშორისო დასაქმების ბაზარი;
 • პლატფორმები (Toptal, Upwork etc.);
 • Საფინალო პროექტის პრეზენტაცია;

ტრენერები