fbpx

ვისთვისაა განკუთვნილი ციფრული პროექტების მართვის კურსი?

 • ციფრული ინდუსტრიით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომელთაც აინტერესებთ პროექტების მართვა და სურთ კარიერის ამ კუთხით გაგრძელება
 • დამწყები ციფრული პროექტ მენეჯერებისთვის
 • დამწყები/გამოცდილი პროექტ მენეჯერებისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება და აინტერესებთ პროდუქტის ეჯაილ დეველოპმენტი (Agile, Scrum, Kanban და სხვა მიდგომები, პრაქტიკები, მეთოდოლოგიები და მეთოდები)
 • ვისაც სურს ციფრული სფეროში კარიერის გაგრძელება, აქვთ ზოგადი წარმოდგენა ციფრულ სამყაროზე და სჭირდებათ მეტი ინფორმაცია კარიერის შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად

კურსის აღწერა

 • დაეხმაროს მონაწილეებს გაიაზრონ რა არის ციფრული ინდუსტრია, პროდუქტი, რატომაა კომპლექსური ამ ტიპის პროექტების მართვა
 • მონაწილეებს შეექმნათ წარმოდგენა ორგანიზაციული სტრუქტურების შესახებ და რა გავლენა აქვს პროექტ მენეჯმენტის ტიპს ორგანიზაციის კულტურაზე, გუნდებზე და მათ მიერ მიღწეულ შედეგებზე
 • მონაწილეები გაიაზრებენ გუნდის მნიშვნელობას, უპირატესობას, გუნდების დაკომპლექტების და მათი შეფასების თანამედროვე პრაქტიკებს
 • შეექმნებათ წარმოდგენა Srum ფრეიმვორქის, Kanban მეთოდის და Lean  მეთოდოლოგიის შესახებ
 • გაეცნობიან იმ ძირითად თულებს, რასაც თანამედროვე პროექტ მენეჯერი იყენებს
 • მიეწოდებათ ინფორმაცია პროექტ მენეჯერის კარიერული შესაძლებლობების შესახებ საქართველოსა და მსოფლიო ბაზარზე
 • მიწოდებათ ინფორმაცია იმ ლიტერატურის და პლატფორმების შესახებ, რაც აუცილებელია თანამედროვე ციფრული პროექტ მენეჯერის კომპეტენციის ზრდისთვის
 • მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეეძლებათ  განავითარონ პროექტ მენეჯერული უნარები, ცოდნა  და უკეთ დაგეგმონ შემდეგი კარიერული ნაბიჯები

ციფრული პროექტების მართვის კურსის მენტორები

ნოდო ჯინჭარაძე

2016 წლიდან აქტიურად არის ჩართული ციფრულ ინდუსტრიებში. კარიერა დაიწყო, როგორც Backend დეველოპერმა (ტექნოლოგიები: NET Framework, C#, SQL, JavaScript). 3 წელზე მეტია, რაც ჩართულია ციფრული პროექტების მართვაში.

მისი გამოცდილება მოიცავს, როგორც Waterfall ასევე Agile გარემოში ციფრული პროექტების მართვასა და ციფრული პროდუქტების განვითარებას.

სერტიფიკატები:

 • Professional Scrum Master™ I (PSM I);
 • Professional Scrum Master™ II (PSM II);
 • Scaled Professional Scrum™ (SPS);
 • Professional Agile Leadership™ I (PAL I).

ამჟამად არის Scrum Master-ი და Agile Coach-ი Space Neobank-ში.

მონაწილეობა მიუღია 30+ პროექტში. ძირითადად Mobile,Web აპლიკაციების და პლატფორმების განვითარებაში.

ლუკა ქობალია

2013 წლიდან მუშაობს ციფრული მიმართულებებით: პროექტების მენეჯერი, გრაფიკული დიზაინერი, UI&UX დიზაინერი, ვიდეო მარკეტერი, ციფრული მარკეტერი, Front-end დეველოპერი.

ასევე მუშაობდა ჰიდროელექტრო სადგურების პროექტების მენეჯერად.

პარტნორებთან ერთად დააფუძნა კრიპტო და ბლოქჩეინ საგანმანათლებლო ცენტრი Blockmentor-ი.

8 წელია, რაც აქტიურად არის ჩართული ციფრული პროექტების შექმნაში. წარმატებით აქვს დასრულებული 50-ზე მეტი ციფრული პროექტი ERP, CRM, MOBILE APP, WEB, SELF-SERVICE და სხვა მიმართულებით.

ამჟამად არის კომპანია Noxtton-ის მმართველი პარტნიორი, სადაც ახორციელებს ეჯაილ და თანამედროვე პროექტების მართვის მეთოდოლოგიების განვითარებას და Coaching-ს.

ციფრული პროექტების მართვის კურსის სილაბუსი

Workshop 1: Understanding The Basics Of Project Management

 • რა არის ციფრული პროდუქტი?
 • ციფრული ინდუსტრიის მიმოხილვა: Graphic Design, Copywriting, Branding, UI & UX Design, Markup, Back-end, Front-end, IOS, Android, Web, Hardware Vs Software, Frameworks, ERP, CMS, EMS, CRM, AI, ML, და ა.შ.
 • რა არის პროექტი?
 • Project vs Operations;
 • “ჯადოსნური” სამკუთხედი (Budget, Scope, Time);
 • პროექტ მენეჯერის როლი;
 • ვინ არიან Stakeholder-ები;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 2: Traditional Project Management (Waterfall Methodology)

 • Project Lifecycle;
 • 8 Project performance domains;
 • 10 Project Management Knowledge Areas;
 • Work breakdown structures (WBS);
 • პროცესების Tailoring-ი;
 • Projects vs Program vs Portfolio Management;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 3: Agile

 • A brief history of Agile; Agile Manifesto; Agile Values; Agile Principles;
 • Agile Mindset;
 • PDCA Cycle;
 • Iterative and Incremental delivery; MVP & MLP(MMP); Feedback Loops;
 • Shu Ha Ri;
 • Agile Frameworks;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 4: Agile vs Waterfall

 • დაგეგმვის ტიპები (Predictive vs Adaptive)
 • Command & Control vs Self-organization;
 • Project Manager VS Agile Leader;
 • Sequential design process vs Incremental approach; Feature vs Component teams;
 • Plan-driven vs Value-driven;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 5: Organization

 • კომპანიის ზომა და განვითარების ეტაპი  – Startups, SME, Corporations;
 • Organizational structures;
 • იერარქიული ორგანიზაციული სტრუქტურა;
 • Holacracy;
 • ორგანიზაციული Silo-ები;
 • Spotify Model;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 6: Scrum Framework

 • Scrum Theory; Transparency, Inspection, Adaptation;
 • Empiricism;
 • Scrum Values; Scrum Team; Scrum Events; Scrum Artifacts;
 • Cross-functionality & self-organization;
 • Servant leadership;
 • Estimation and forecasting; User stories; Story points;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 7: Lean Methodology & Kanban Method

 • 5 Basic Lean Principles;
 • The 7 Wastes of Lean;
 • Kaizen – 3 ‘G’ Principles; Gemba walk;
 • Kanban Essentials;
 • Japanese Gardens;
 • Productivity Tools;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 8: OKR, Metrics, KPIs, Charts

 • OKR Framework
 • Planned to Done Ratio; Velocity; Cycle Time; Lead Time;
 • Gantt chart; Sprint burndown chart; Epic and release burndown chart; Velocity chart; Cumulative Flow Chart;
 • Metrics: Productivity, Gross Profit Margin, Return on Investment (ROI),Customer Satisfaction, Actual Cost;
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 9: Change Management

 • Change Management Strategies
 • Lewin’s Change Management Model
 • Bridge’s Transition Model?
 • Kotter’s 8 Step Change Model
 • Top-down vs Bottom-up intelligence
 • პრაქტიკული დავალება;

Workshop 10: PM Career

 • რა პოზიციები შეიძლება დაიკავოს პროექტ მენეჯერმა?
 • საქართველოს ბაზრის მიმოხილვა;
 • საერთაშორისო დასაქმების ბაზარი;
 • პლატფორმები (Toptal, Upwork etc.);
 • მომზადება საბოლოო პროექტისთვის;