fbpx

ვიდეო მონტაჟი (Adobe Premiere Pro)-ს კურსის აღწერა

ვიდეო მონტაჟის კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან მონტაჟის რეჟისურასა და მსფოლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ წამყვან სამონტაჟო პროგრამას – Adobe Premiere Pro-ს. 

კურსის მიზანია, პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიით, სტუდენტებმა  ისწავლონ ვიდეომონტაჟისას გასათვალისწინებელი წესები, გაიგონ, თუ როდისაა მართებული მონტაჟის წესების დარღვევა და სრულყოფილად  აითვისონ სამონტაჟო პროგრამის ტექნიკური მხარე. 

რას ისწავლი კურსის განმავლობაში?

 • შეისწავლი Adobe Premiere Pro-ს და დაამონტაჟებ ვიდეოს
 • კურსის ბოლოს, გექნება შენი დამონტაჟებული კლიპი/ვიდეო/სიუჟეტი
 • ისწავლი როგორ დაარენდერო როგორც 1080p, ასევე 4k ვიდეო.
 • შექმნა გემოვნებიანი ტიტრები შენი ვიდეოსთვის
 • გაუკეთო ვიდეოს ფერის კორექცია, შეასწორო „თეთრის ბალანსი“ და ექსპოზიცია
 • დაამატო ვიზუალური ეფექტები, მაგ:  სტაბილიზაცია გაუკეთო ე.წ. „Shaky” ვიდეოს და გახადო უფრო კინემატოგრაფიული.
 • შექმნა სწორი პროექტი მაქსიმალურად მაღალი შედეგის მისაღებად რენდერისას.
 • ისწავლი ე.წ. ხასიათის შექმნას, გახადო ვიდეო უფრო დინამიური, ან მელანქოლიური.
 • აამოძრავო ტიტრები, გაუკეთო ფონი, დაადო ლოგო.
 • S-log ვიდეოს ფერის კორექცია.
 • ე.წ. Green Screen ეფექტი Ultra Key-ს გამოყენებით.
 • სხვადასხვა პლატფორმებისთვის გათვალისწინებული ფორმატების შექმნას.

კურსის მენტორი

ალექსანდრე ხატიაშვილი

დაამთავრა თსუ-ს აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ, მუშაობდა სხვადასხვა სტუდიასა თუ ტელევიზიაში, როგორც ოპერატორის ასევე მემონტაჟის პოზიციაზე, გადაცემებსა თუ სატელევიზიო პროექტებზე.

2011 წელს თანამშრომლობდა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, საერთაშორისო პროექტებზე, სადაც რეგიონულ მაუწყებლობების განვითარებაზე ზრუნავდა.

მას შემდეგ, რაც აქტიურად დაიწყო ფრილანსერობა, პროექტებს აკეთებდა კერძო კომპანიებისთვის.

მეოთხე წელია, არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მულტიმედია მთავარი სპეციალისტი, ასევე მუშაობს ხმასთან, როგორც მიქსინგის ასევე მასტერინგის მიმართულებით.

მრავალ პროექტში მიუღია მონაწილეობა მათ შორის, გამოარჩევს IREX-ის გაცვლით პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, აშშ-ში ეწვია ერთ-ერთ ტელეკომპანიას და სწორედ იქ გაიარა სტაჟირება.

ვიდეო მონტაჟი (Adobe Premiere Pro)-ს კურსის სილაბუსი

Workshop 1  – პროგრამის გაცნობა

 • შესავალი, პროგრამის ჩაწერა და ზოგადი ინტერფეისის გაცნობა
 • როგორ შევქნმათ პირველი პროექტი.
 • Workspace
 • ფაილების იმპორტი და ორგანიზება, მომზადება დასამონტაჟებლად

Workshop 2 – მონტაჟის შესწავლა

 • სიქვენსის შექმნა სწორი პარამეტრებით
 • თაიმლაინის გაცნობა და მუშაობა
 • თაიმლაინზე ვიდეოების დამატება და დაჭრა
 • თაიმლაინის ხელსაწყოების გამოყენება
 • ხმისა და ვიდეოს დასინქრონება, ან გაცაკევება.

Workshop 3 – სტილისტიკა და გადასვლები

 • გადასვლები და ეფექტები
 • ხმის გადასვლები და ბალანსირება
 • ვიდეოს დაპატარავება, გადიდება ან რამოდენიმე ვიდეოს გაერთიანება ერთ კადრში.
 • ჩარჩოს გაკეთება
 • „nesting”-ის გამოყენება

პრაქტიკული დავალება: (დამონტაჟებული მასალის გამართვა, გადასვლების გაკეთება)

Workshop 4  – ტიტრები და გრაფიკა

 • ტიტრების შექმნა
 • ტიტრებისთვის ფონის გაკეთბა
 • ლოგოს დადება.
 • ფოტოს დამატება, ამოძრავება, და Slideshow
 • Effect controls- გამოყენება  ფოტოსა და ლოგოების ასამოძრავებლად

პრაქტიკული დავალება: ხარისხიანი Slideshow-ს ინტეგრირება ვიდეოში

Workshop 5 – ვიდეო და აუდიო  ფაილების ტექნიკური დამუშავება

 • სხვა და სხვა გაფართოვებასთან მუშაობა
 • სიქვენსის შეცვლა, ვიდეოს მორგება სხვა და სხვა პლატფორმაზე
 • რენდერისას  ვიდეო პარამეტრების შეცვლა
 • ვიდეოდან ფოტოს გამოტანა. GIF ანიმაცია

Workshop 6 – მწვანე ფონი და ეფექტების გამოყენება.

 • მწვანე ფონის გამოყენება,
 • Stock Footage.
 • Ultra Key
 • ხმის ბალანსი
 • Crop -ის გამოყენება როგორც ვიდეოში, ასევე ტიტრებზე.

Workshop 7 – ფერის კორექცია

 •  ფერის კორექცია . ბალანსი და ექსპოზიცია
 • Color Grading  როგორც პრესეტების გამოყენებით, ასევე ხელით.
 • ვიდეოს შენელება, აჩქარება.
 • Adjustment Layer-ისა და Color Matte -ის  გამოყენება

პრაქტიკული დავალება: კლიპის აწყობა. მუსიკით და ტიტრებით.  ტრეილერის და პრომო ვიდეოს  დამონტაჟება

Workshop 8 – განვლილი მასალების შეჯამება

 • განვლილი მასალების შეჯამება
 • დავალებების შემოწმება და სტუდენტებთან ერთად გავლა.
 • დამატებითი ხელსაწყოების გამოყენება