fbpx

Product Owner-ის კურსი

ვისთვისაა განკუთვნილი Product Owner-ის კურსი?

 • დამწყები და გამოცდილი Product Owner-ებისთვის, რომელთაც სურთ გაიღრმავონ ციფრული პროდუქტების განვითარებისთვის აუცილებელი, საერთაშორისოდ აპრობირებული თეორიული ცოდნა და დააგროვონ პრაქტიკული გამოცდილება
 • ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბიზნესისა და ტექნოლოგიური გუნდების კოლაბორაციის საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლით
 • უახლოეს მომავალში Product Owner-ად დასაქმების მსურველებისთვის, როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
 • ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია ციფრული პროდუქტების შექმნის და მათი განვითარების პროცესით

Product Owner-ის კურსის აღწერა

კურსის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს:

ეფექტურად შეასრულონ Agile მეთოდოლოგიის მიხედვით Product Owner-ის როლი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციაში

დაეუფლონ Product Owner-ისთვის აუცილებელ პრაქტიკულ უნარებს

გაიღრმავონ შესაბამისი თეორიული ცოდნა და გამოიყენონ ბაზარზე არსებული საუკეთესო პლატფორმები მუშაობის პროცესში

უკეთესად წარმოაჩინონ საკუთარი უნარები და გამოცდილება Product Owner-ის შერჩევის პროცესში საქართველოს და საერთაშორისო ბაზარზე

გახდნენ მომხმარებლებზე და პროდუქტის ღირებულებაზე ორიენტირებული პროდუქტის ლიდერები

სწორად განსაზღვრონ პროდუქტის და ბიზნეს პრიორიტეტები და მართონ პროდუქტით დაინტერესებული მხარეები

შექმნან პროდუქტის წარმატებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და მასალები საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების მიხედვით 

შეძლონ პროდუქტის ფინანსური და მარკეტინგული სტრატეგიის დამოუკიდებლად შექმნა

კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მონაწილეები:

შეძლებენ უფრო ეფექტურად შეასრულონ Product Owner როლი ორგანიზაციებში საუკეთესო მიდგომების და ტექნიკების გამოყენებით

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებენ პროდუქტის განვითარების პროცესთან დაკავშირებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას

მზად შეხვდებიან Product Owner შერჩევის პროცესს და გააუმჯობესებენ მათი დასაქმების შანსებს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომელიც ტექნოლოგიურ პროდუქტს ფლობს.

Product Owner-ის კურსის მენტორი

ანა გოროზია

Product Owner/Product Manager

,,დიდი საქმის კეთების ერთადერთი გზა არის გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. თუ ჯერ ვერ იპოვეთ, განაგრძეთ ძებნა! ნუ გაჩერდებით!“

Product management-ის და Software development-ის სფეროში 6 წლიანი გამოცდილება აქვს. ამ პერიოდის განმავლობაში შეცდომების დაშვებასა და ამ შეცდომებზე სწავლის შედეგად დიდი გამოცდილება დააგროვა.

სწავლობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბიზნესი-ადმინისტრირების მიმართულებით. სწავლა განაგრძო იმავე უნივერსიტეტში ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.

მაგისტრატურაზე ჩააბარა კავკასიის ბიზნეს სკოლაში. ერასმუსის გაცვლითი პროგრამით სასწავლებლად იყო რუმინეთში. ცოდნის მიღების პროცესი ამით არ დაუსრულებია და სტენფორდის უნივერსიტეტში გაიარა კურსი – ’’How to think like a successful Product Manager“. 

აქვს შემდეგი სერტიფიკატები: Professional Scrum product Owner (PSPO I, PSPO II) 

Scaled Agilist Certification, Certified Product Manager- AIPMM The Association of International Product Marketing and Management.

მისი, როგორც Product Owner-ის და გუნდის ლიდერის ამპლუაში მუშაობა თიბისი ბანკში დაიწყო. თიბისიში კომპლექსური გამოცდილება მიიღო. მისი მიზანი იყო მაქსიმალურად გაემარტივებინა თანამშრომლების სამუშაო პროცესი და მომხმარებლის ყოველდღიურობა. ამ ყველაფერს კი ახალი პროდუქტებისა და პროცესების დანერგვით აღწევდა. 

ამჟამად მუშაობს Test IO-ში, Epam Systems-ის შვილობილ კომპანიაში, რომელიც არის გლობალური ლიდერი პროგრამული უზრუნველყოფის Crowd testing სერვისის მიწოდებაში – ეხმარება კომპანიებს უზრუნველყოს ხარისხიანი გამოცდილება მათი მომხმარებლებისთვის. 

როგორ Product Manager-ი ფოკუსირებულია ახალი პროდუქტების, ფუნქციების შემუშავებაზე, რომლებიც წყვეტს პრობლემებს შიდა და გარე მომხმარებლისთვის.

Product Owner-ის კურსის სილაბუსი

Workshop 1

Product Manager/Owner-ის როლი

 • რა არის Agile/Waterfall/Scrum/Kanban? 
 • Scrum გუნდი და გუნდში PO-ს როლი.
 • PO როლის ისტორია;
 • PO როლის განსაზღვრება თანამედროვე ტექნოლოგიურ კომპანიებში, PO-ს პასუხისმგებლობები;
 • რა არ არის PO-ს მოვალეობები, რომლებიც ხშირად მცდარად უკავშირდება მას.
 • ეფექტური PO-ს ძირითადი უნარები
 • მაგალითები – სხვადასხვა ტიპის PO-ები სხვადასხვა კომპანიაში.
 • რა განსხვავებაა Product Owner-ს, Product Manager-ს და Project Manager-ს შორის?
 • პროდუქტის შექმნის პროცესი 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 2

პროდუქტის აღმოჩენის (Discovery) ფაზა

 • პროდუქტის აღმოჩენის ფაზა (Product discovery)  
  • PO-ს აქტივობები discovery ფაზაში.
 • ბაზრის ანალიზი & კვლევა
 • ბრეინშტორმინგი/ideation (Miro, mind mapping, impact mapping) 
 • User Journeys & User Personas
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია 

Workshop 3

 პროდუქტის მოთხოვნების (Product Requirement) ჩამოყალიბება და მართვა

 • პროდუქტის მოთხოვნების შეგროვების, ჩამოყალიბების და მართვის პროცესი (Requirement Elicitation) 
 • ინტერვიუების, ფოკუს გრუფების, მომხმარებლების კვლების, ვორქშოფების წარმართვა 
 • დაინტერესებულ მხარეებთან (Stakeholder) ურთიერთობა
  • მოლოდინების მართვა;
  • კომუნიკაციის საუკეთესო პრაქტიკა;
  • RACI;
  • Stakeholder Matrix;
 • რთული Stakeholder-ების ტიპები და როგორ ვიმუშაოთ მათთან 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 4

 პროდუქტის დოკუმენტაცია და დიაგრამები

 • PO-ს მიერ შექმნილი არტეფაქტების ტიპები
  • Product Strategy and Vision Document (PMarketFit);
  • Product Requirement Document (PRD);
  • Product Roadmap.
 • PO-ს მიერ შექმნილი დიაგრამების ტიპები და მოთხოვნების ვიზუალიზაციის ტექნიკები 
  • Impact Mapping/Mind Mapping (კავშირი #2 ლექციასთან);
  • Decision Trees;
  • BPMN;
  • Sequence Diagrams;
  • User Journey Visualization.
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია 

Workshop 5

 Agile PO Part 1 

Crash course: პროდუქტის მართვა Agile მეთოდოლოგიით (Scrum, Kanban) 

 • Agile/Scrum-ის ღირებულებები;
 • Scrum პროცესი;
 • Kanban პროცესი.
 • მოთხოვნების ჩაშლა Epics & User story-ებად
  • Epics;
  • Spikes (POC-s);
  • Tasks;
  • Acceptance Criteria;
  • როგორ ვწეროთ კარგი User Stories.
 • პრაქტიკული მაგალითები 

Workshop 6

 Agile PO Part 2

 • როგორ დავაპრიორიტეტოთ ამოცანები 
 • Agile პროცესების მართვის საუკეთესო პრაქტიკები 
  • სპრინტის დაგეგმვისთვის;
  • Backlog Management & Refinement/Grooming-სთვის;
  • Daily Scrum meeting -სთვის;
  • Sprint Review-სთვის;
  • რეტროსპექტივისთვის;
  • ამოცანების შეფასებისთვის.
 • კოლაბორაცია სქრამ მასტერთან – საუკეთესო პრაქტიკები 
 • კოლაბორაცია ბიზნეს ანალიტიკოსთან – საუკეთესო პრაქტიკები
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია 

Workshop 7

 კოლაბორაცია დეველოპერებთან

 • ტექნიკური საწყისები 
  • კლასი;
  • ობიექტი;
  • ფუნქცია;
  •  API;
  • Software Architecture Layers (Hosting, Databases, Business Logic Layer, Front-end, UI).
 • Sequence Diagrams
 • საუკეთესო პრაქტიკები: როგორ ვითანამშრომლოთ დეველოპერებთან
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 8

 კოლაბორაცია დიზაინერებთან

 • დიზაინის საწყისები (UI, UX კვლევები, მთავარი ტერმინები, კონცეფციები როგორ ფიქრობენ დიზაინერები
 • Wireframing/Prototyping პრაქტიკული დემო 
 • როგორ ვწეროთ მოთხოვნები დიზაინერებისთვის
 • ურთიერთობა დიზაინერებთან: საუკეთესო მიდგომები 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 9

 კოლაბორაცია ტესტერებთან

 • ტესტირების საწყისები (ტესტირების მეთოდები) 
 • Requirement Traceability Matrix 
 • როგორ ვწეროთ test cases 
 • ურთიერთობა ტესტერებთან: საუკეთესო მიდგომები 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია 

Workshop 10

 პროდუქტის ბაზაზე გატანა და პროდუქტის წარმატება

 • პროდუქტის გაშვება 
 • პროდუქტის pricing 
 • პროდუქტის ფინანსური ანალიზი და დაგეგმვა 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 11

 პროდუქტის ანალიტიკა (Product Analytics)

 • პროდუქტის წარმატების მაჩვენებლები (metrics) და როგორ ავარჩიოთ სწორი მაჩვენებელი
 • პროდუქტის ექსპერიმენტების ანალიზი – A/B Testing 
 • როგორ ვიმუშაოთ პროდუქტის მოხმარების მონაცემებთან 
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია

Workshop 12

 როგორ დავსაქმდეთ, როგორც PO, საერთაშორისო კომპანიებში

 • როგორ არჩევენ PO-ს უცხოურ და ქართულ კომპანიებში 
 • რას უნდა გავუსვათ ხაზი CV-ში 
 • PO ინტერვიუს ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები 
 • Mock Interview Questions 

Workshop 13

 კურსის შეჯამება

 • კურსის შეჯამება – მთავარი მიგნებები
 • ფინალური პროექტის განმარტება

Workshop 14

 ფინალური პროექტების პრეზენტაცია

 • ფინალური პროექტის წარდგენა

მენტორები