fbpx

Product Owner-ის კურსი

ვისთვისაა განკუთვნილი Product Owner-ის კურსი?

 • დამწყები და გამოცდილი Product Owner-ებისთვის, რომელთაც სურთ გაიღრმავონ ციფრული პროდუქტების განვითარებისთვის აუცილებელი, საერთაშორისოდ აპრობირებული თეორიული ცოდნა და დააგროვონ პრაქტიკული გამოცდილება
 • ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბიზნესისა და ტექნოლოგიური გუნდების კოლაბორაციის საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლით
 • უახლოეს მომავალში Product Owner-ად დასაქმების მსურველებისთვის, როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
 • ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია ციფრული პროდუქტების შექმნის და მათი განვითარების პროცესით

Product Owner-ის კურსის აღწერა

კურსის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს:

 • ეფექტურად შეასრულონ Agile მეთოდოლოგიის მიხედვით Product Owner-ის როლი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციაში
 • დაეუფლონ Product Owner-ისთვის აუცილებელ პრაქტიკულ უნარებს
 • გაიღრმავონ შესაბამისი თეორიული ცოდნა და გამოიყენონ ბაზარზე არსებული საუკეთესო პლატფორმები მუშაობის პროცესში
 • უკეთესად წარმოაჩინონ საკუთარი უნარები და გამოცდილება Product Owner-ის შერჩევის პროცესში საქართველოს და საერთაშორისო ბაზარზე
 • გახდნენ მომხმარებლებზე და პროდუქტის ღირებულებაზე ორიენტირებული პროდუქტის ლიდერები
 • სწორად განსაზღვრონ პროდუქტის და ბიზნეს პრიორიტეტები და მართონ პროდუქტით დაინტერესებული მხარეები
 • შექმნან პროდუქტის წარმატებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და მასალები საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების მიხედვით 
 • შეძლონ პროდუქტის ფინანსური და მარკეტინგული სტრატეგიის დამოუკიდებლად შექმნა

კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მონაწილეები:

 • შეძლებენ უფრო ეფექტურად შეასრულონ Product Owner როლი ორგანიზაციებში საუკეთესო მიდგომების და ტექნიკების გამოყენებით
 • მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებენ პროდუქტის განვითარების პროცესთან დაკავშირებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას
 • მზად შეხვდებიან Product Owner შერჩევის პროცესს და გააუმჯობესებენ მათი დასაქმების შანსებს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომელიც ტექნოლოგიურ პროდუქტს ფლობს.

Product Owner-ის კურსის მენტორი

ირაკლი გრძელიშვილი

ტექ სფეროთი დაინტერესდა Jacobs University-ში სწავლისას. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კარიერა დაიწყო მონაცემთა ანალიტიკის და ინჟინერიის მიმართულებით, შემდეგ კი ციფრული პროდუქტების მართვით განაგრძო საქმიანობა.

უთანამშრომლია ქართულ და საერთაშორისო კომპანიებთან, ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიც არის: საბანკო, ფინანსური ბაზრები, განათლება, რეკლამა, გემბლინგი და ბუნებრივი წიაღისეული.

ამჟამად არის, Lead Business Analyst/Product Owner-ი, EPAM Systems-ში და Product Manager Toptal-ში.

მის მიერ განხორციელებულმა პროექტებმა მილიონობით დოლარი მოუტანა დამკვეთ ბრენდებს. ამ პროექტებს შორის შეხვდებით საერთაშორისო, Fortune 500 სიაში შემავალ კომპანიებთან კოლაბორაციას და ქართული ბრენდების ციფრულ ტრანსფორმაციას.

Product Owner-ის კურსის სილაბუსი

Workshop 1 – Product Manager/Owner-ის როლი

 • ვინ არის PO? (45 წუთი)
  • PO როლის ისტორია;
  • PO როლის განსაზღვრება თანამედროვე ტექნოლოგიურ კომპანიებში, PO-ს პასუხისმგებლობები;
  • მაგალითები – სხვადასხვა ტიპის PO-ები სხვადასხვა კომპანიაში.
 • ვინ არ არის PO? (15 წუთი)
  • რა არ არის PO-ს მოვალეობები, რომლებიც ხშირად მცდარად უკავშირდება მას.
 • ეფექტური PO-ს ძირითადი უნარები (30 წუთი)
  • პროდუქტის მენეჯმენტის პირამიდა;
  • უნარების სია და მაგალითები.
  • Product Lifecycle
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 2 – პროდუქტის აღმოჩენის (Discovery) ფაზა

 • პროდუქტის აღმოჩენის ფაზა (Product discovery)  (30 წუთი)
  • PO-ს აქტივობები discovery ფაზაში.
 • ბაზრის ანალიზი & კვლევა (30 წუთი)
 • ბრეინშტორმინგი/ideation (Miro, mind mapping, impact mapping) (30 წუთი)
 • User Journeys & User Personas (30 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 3 – პროდუქტის მოთხოვნების (Product Requirement) ჩამოყალიბება და მართვა

 • პროდუქტის მოთხოვნების შეგროვების, ჩამოყალიბების და მართვის პროცესი (Requirement Elicitation) (20 წუთი)
 • ინტერვიუების, ფოკუს გრუფების, მომხმარებლების კვლების, ვორქშოფების წარმართვა (40 წუთი)
 • დაინტერესებულ მხარეებთან (Stakeholder) ურთიერთობა (30 წუთი)
  • მოლოდინების მართვა;
  • კომუნიკაციის საუკეთესო პრაქტიკა;
  • RACI;
  • Stakeholder Matrix;
 • რთული Stakeholder-ების ტიპები და როგორ ვიმუშაოთ მათთან  (30 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 4 – პროდუქტის დოკუმენტაცია და დიაგრამები

 • PO-ს მიერ შექმნილი არტეფაქტების ტიპები (60 წუთი)
  • Product Strategy and Vision Document (PMarketFit);
  • Product Requirement Document (PRD);
  • Product Roadmap.
 • PO-ს მიერ შექმნილი დიაგრამების ტიპები და მოთხოვნების ვიზუალიზაციის ტექნიკები (60 წუთი)
  • Impact Mapping/Mind Mapping (კავშირი #2 ლექციასთან);
  • Decision Trees;
  • BPMN;
  • Sequence Diagrams;
  • User Journey Visualization.
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 5 – Agile PO Part 1 

Crash course: პროდუქტის მართვა Agile მეთოდოლოგიით (Scrum, Kanban) (60 წუთი)

 • Agile/Scrum-ის ღირებულებები;
 • Scrum პროცესი;
 • Kanban პროცესი.
 • მოთხოვნების ჩაშლა Epics & User story-ებად (60 წუთი)
  • Epics;
  • Spikes (POC-s);
  • Tasks;
  • Acceptance Criteria;
  • როგორ ვწეროთ კარგი User Stories.
 • პრაქტიკული მაგალითები (30 წუთი)

Workshop 6 – Agile PO Part 2

 • როგორ დავაპრიორიტეტოთ ამოცანები (30 წუთი)
 • Agile პროცესების მართვის საუკეთესო პრაქტიკები (60 წუთი)
  • სპრინტის დაგეგმვისთვის;
  • Backlog Management & Refinement/Grooming-სთვის;
  • რეტროსპექტივისთვის;
  • ამოცანების შეფასებისთვის.
 • კოლაბორაცია სქრამ მასტერთან – საუკეთესო პრაქტიკები (15 წუთი)
 • კოლაბორაცია ბიზნეს ანალიტიკოსთან – საუკეთესო პრაქტიკები (15 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 7 – კოლაბორაცია დეველოპერებთან

 • ტექნიკური საწყისები (75 წუთი)
  • კლასი;
  • ობიექტი;
  • ფუნქცია;
  •  API;
  • Software Architecture Layers (Hosting, Databases, Business Logic Layer, Front-end, UI).
 • Sequence Diagrams (20 წუთი)
 • საუკეთესო პრაქტიკები: როგორ ვითანამშრომლოთ დეველოპერებთან (30 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 8 – კოლაბორაცია დიზაინერებთან

 • დიზაინის საწყისები (UI, UX კვლევები, მთავარი ტერმინები, კონცეფციები როგორ ფიქრობენ დიზაინერები (30 წუთი)
 • Wireframing/Prototyping პრაქტიკული დემო (45 წუთი)
 • როგორ ვწეროთ მოთხოვნები დიზაინერებისთვის
 • ურთიერთობა დიზაინერებთან: საუკეთესო მიდგომები (15 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 9 – კოლაბორაცია ტესტერებთან

 • ტესტირების საწყისები (ტესტირების მეთოდები) (40 წუთი)
 • Requirement Traceability Matrix (20 წუთი)
 • როგორ ვწეროთ test cases (20 წუთი)
 • ურთიერთობა ტესტერებთან: საუკეთესო მიდგომები (10 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 10 – პროდუქტის ბაზაზე გატანა და პროდუქტის წარმატება

 • პროდუქტის გაშვება (30 წუთი)
 • პროდუქტის pricing (30 წუთი)
 • პროდუქტის ფინანსური ანალიზი და დაგეგმვა (30 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 11 – პროდუქტის ანალიტიკა (Product Analytics)

 • პროდუქტის წარმატების მაჩვენებლები (metrics) და როგორ ავარჩიოთ სწორი მაჩვენებელი (30 წუთი)
 • პროდუქტის ექსპერიმენტების ანალიზი – A/B Testing (30 წუთი)
 • როგორ ვიმუშაოთ პროდუქტის მოხმარების მონაცემებთან (30 წუთი)
 • პრაქტიკული კითხვები და სიტუაციური დისკუსია (30 წუთი)

Workshop 12 – როგორ დავსაქმდეთ, როგორც PO, საერთაშორისო კომპანიებში

 • როგორ არჩევენ PO-ს უცხოურ და ქართულ კომპანიებში (15 წუთი)
 • რას უნდა გავუსვათ ხაზი CV-ში (15 წუთი)
 • PO ინტერვიუს ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები (60 წუთი)
 • Mock Interview Questions (60 წუთი)

ლექცია 13 –  კურსის შეჯამება

 • კურსის შეჯამება – მთავარი მიგნებები (120 წუთი)
 • ფინალური პროექტის განმარტება (30 წუთი)

ლექცია 14 – ფინალური პროექტების პრეზენტაცია

 • ფინალური პროექტი: პრეზენტაციები (120-150 წუთი)