fbpx

კურსის შთაბეჭდილებები

გრაფიკული დიზაინის კურსი

გაიარეთ გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში და ისწავლეთ Photoshop და illustrator პროფესიონალურ დონეზე. გრაფიკული დიზაინის ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის ვისაც არასდროს არ უსწავლია ფოტოშოპი ან ილუსტრატორი და სურს პროგრამული უნარჩვევების პროფესიონალურ დონეზე ათვისება.

გრაფიკულ დიზაინს “ვიზუალურ კომუნიკაციას” უწოდებენ. ეს ტერმინი დიზაინის იმ ძალაუფლებაზე მეტყველებს, რომელსაც ინფორმაციის შესაბამის ფორმაში ტრანსფორმაცია შეუძლია: კომპლექსური იდეები შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამოსახულებით გამოიხატოს, რაც პირდაპირ ეხმაურება გრაფიკული დიზაინის დანიშნულებას.

დიზაინერები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალ ნამუშევარს ქმნიან, რომელთა მნიშვნელობა ყველა ადამიანისთვის სიტყვების და ტექსტის გარეშეც ადვილად აღსაქმელია.

კურსის განმავლობაში სტუდენტები Adobe Photoshop-სა და Adobe Illustrator-ს დაეუფლებიან, რის შემდეგაც ისინი თავად შექმნიან გრაფიკულ ნამუშევრებს.

სპიკერი

ნინი მუშკუდიანი

2013 დაიწყო სწავლა სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე. 2017 წელს გაიარა კურსები ასევე გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით და მას შემდეგ სამი წელია აქტიურადაა ჩართული ამ სფეროში. ამჟამად დასაქმებულია ელიტ ელექტრონიქსში. გარდა ფრილანს პროექტებისა თანამშრომლობდა განათლების სამინისტროსთან პროექტ „ვსწავლობთ თამაშით“ და ასევე naec-თან (შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი) და სხვა.

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსის სილაბუსი


ADOBE PHOTOSHOP

ლექცია 1

 • რა არის გრაფიკული დიზაინი/ისტორია/ტრენდული სტილები
 • ვიზუალური კომუნიკაციის საშუალებები / დიზაინერის მოვალეობები
 • გრაფიკული დიზაინის ინსტრუმენტები
 • პროგრამების და ფორმატების შედარება
 • ვექტორული და რასტრული გრაფიკა

პრაქტიკული დავალება: მარტივი გეომეტრიული ფიგურების აგება, მონიშვნის ხელსაწყოების გამოყენებით პოსტერის აწყობა

ლექცია 2

 • ვიზუალური კომუნიკაციის უპირატესობები – კომუნიკაციის მიზანი
 • EYE FLOW თვალის ტრაექტორიის დაგეგმვა
 • დიზაინერების ხელწერის გაცნობა
 • ინფოგრაფიკა
 • Photoshop-ის პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება.
 • საბეჭდი ფორმატის შემუშავება, ბლიდის გამოყენება

პრაქტიკული დავალება: პოსტერის შექმნა, საბეჭდი ფაილის მომზადება

ლექცია 3

 • გრაფიკული ბადის გამოყენება და მისი მნიშვნელობა, პოლიგრაფიულ თუ ინტერფეის დიზაინში
 • კომპოზიციის დატვირთვა (ჩარჩო, თეთრი სივრცე…)
 • სიმეტრიული ბალანსი, ფოკუსის წერტილი, ოქროს შუალედი
 • მანიპულაცია ობიექტების, ფენების ერთმანეთზე დადების რეჟიმი
 • გამოსახულების კადრირება სასურველ ზომაზე

პრაქტიკული დავალება: კოლაჟის შექმნა Photoshop-ში

ლექცია 4

 • რეტუშის ინსტრუმენტები
 • კლონირება
 • დაზიანების აღდგენა
 • ფილტრები
 • ობიექტის დამუშავება, კორექტირება, ფერის ცვლილება
 • ობიექტის მართვა, აღდგენა ან ამოჭრა უკანა ფონიდან

პრაქტიკული დავალება: ძველი ფოტოსურათის აღდგენა, სახის ცვლილება, რეტუშირება

ლექცია 5

 • როგორ ვხედავთ ფერებს /სიმბოლიკა
 • ფერთა ჰარმონიის თეორია
 • ფერების ბორბალი, ფერების მოდელები CMYK / RGB, გამოყენების სფეროები
 • ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა
 • ფერების კორექცია ( level, curve, Hue-saturation, black-white, contrast…)
 • გაღიავება, დამუქება, ფერის ინტენსივობა

პრაქტიკული დავალება: ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა, გამოყენება. პოსტერის აწყობა წამყვანი და მეორადი ფერების დახმარებით

ლექცია 6

 • სახატავი თულის გამოყენება
 • მატერიალ აიქონების დახატვა
 • პატერნის და ბრაშის შექმნა
 • ბრაშის ატრიბუტები
 • ფილტრები fx
 • Channels-ის მნიშვნელობა
 • გიფის შექმნა timeline / frame

პრაქტიკული დავალება: საკუთარი შექმნილი ბრაშით პოსტერის შექმნა, ილუსტრაციის აწყობა. გიფის აწყობა სხვადასხვა ვიზუალით

ლექცია 7

 • შრიფტის ისტორია და მისი სტილები
 • შრიფტთან და ტქსტურ ობიექტებთან მუშაობა
 • შრიფტის შერჩევა
 • შრიფტის ობიექტად გადაქცევა და მოდიფიცირება
 • ტექსტის ატრიბუტები
 • მასკა

პრაქტიკული დავალება: შრიტის მეშვეობით შექმნილი გრაფიკული ნამუშევრები

ADOBE ILLUSTRATOR 

ლექცია 8

 • illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა
 • ფორმატის შექმნა, შენახვა, ცვლილება
 • მარტივი გამოსახულებების შექმნა
 • პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება
 • ვექტორული ობიექტის მართვა

პრაქტიკული დავალება: პოსტერების შექმნა

ლექცია 9

 • საბეჭდი ფაილის მომზადება
 • გრაფიკული ბადის გამოყენება და მართვა
 • მასკის გამოყენაბა
 • layers-ის და artboards-ის მნიშვნელობა
 • ვექტორული გრაფიკა

პრაქტიკული დავალება: გრაფიკული ბადის მიხედვით აწყობილი გრაფიკული ნამუშევრები

ლექცია 10

 • სახატავი ხელსაწყოს გამოყენება, მხების მართვა
 • კლიპარტის აწყობა
 • ფერების ბიბლიოთეკის შემოტანა, შენახვა
 • ფერების კორექცია
 • gradient-ის გამოყენება
 • RGB, CMYK

პრაქტიკული დავალება: ილუსტრაციებზე მუშაობა

ლექცია 11

 • შრიფტთან და ტექსტურ ობიექტებთან მუშაობა
 • შრიფტის შერჩევა, შრიფტის ობიექტად ქცევა და მოდიფიცირება
 • ახალი ფონტის სტილის შექმნა
 • ტექსტის ატრიბუტები – Mock-up-ის გამოყენება.

პრაქტიკული დავალება: შრიფტებით მიღებული გრაფიკული ნამუშევრები

ლექცია 12

 • Moodboard-ის მომზადება
 • ნამუშევრების სწორად შეფუთვა
 • პროდუქტ აიქონების შექმნა, მატერიალ დიზაინის წესების დაცვით
 • ლოგო-ილუსტარცია,ტიპოგრაფიული
 • ლოგოს წესების დაცვა (ბრენდბუქი)
 • სკანირებული ლოგოს ვექტორულ ფორმატში გადაყვანა

პრაქტიკული დავალება: ბანერების, სავიზიტო ბარათების, ბროშურების და პოსტერების შექმნა. გრაფიკულ ნამუშევრებს კამპანიის სახე ექნება