fbpx

გრაფიკული დიზაინის კურსი

გრაფიკული დიზაინის კურსის აღწერა

გაიარეთ გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში და ისწავლეთ Photoshop და illustrator პროფესიონალურ დონეზე. გრაფიკული დიზაინის ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის ვისაც არასდროს არ უსწავლია ფოტოშოპი ან ილუსტრატორი და სურს პროგრამული უნარ-ჩვევების პროფესიონალურ დონეზე ათვისება.

გრაფიკულ დიზაინს “ვიზუალურ კომუნიკაციას” უწოდებენ. ეს ტერმინი დიზაინის იმ ძალაუფლებაზე მეტყველებს, რომელსაც ინფორმაციის შესაბამის ფორმაში ტრანსფორმაცია შეუძლია: კომპლექსური იდეები შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამოსახულებით გამოიხატოს, რაც პირდაპირ ეხმაურება გრაფიკული დიზაინის დანიშნულებას.

დიზაინერები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალ ნამუშევარს ქმნიან, რომელთა მნიშვნელობა ყველა ადამიანისთვის სიტყვების და ტექსტის გარეშეც ადვილად აღსაქმელია.

კურსის განმავლობაში სტუდენტები Adobe Photoshop-სა და Adobe Illustrator-ს დაეუფლებიან, რის შემდეგაც ისინი თავად შექმნიან გრაფიკულ ნამუშევრებს.

გრაფიკული დიზაინის კურსის მენტორები

ქეთი შალუტაშვილი

2020 წლიდან არის გრაფიკული დიზაინერი. ამჟამად დასაქმებულია კომპანია RedSource – ში გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე. პარალელურად მუშაობს  PaintYourLife – ში.

2020 წლის დეკემბერში მონაწილეობა მიიღო Evex – ის პროექტში, რომლის ფარგლებშიც შექმნა ილუსტრაცია ციფრული პლატფორმისთვის – miceremadloba.ge. 2021 წლის ნოემბერში გახდა გაეროს პროექტის ’’Know Your Rights“ – ის ერთ-ერთი გამარჯვებული.

თაზო მეიფარიანი

2015 წელს დაიწყო ფრილანს ილუსტრატორობა, 2018 წელს კი აქტიურად ჩაერთო გრაფიკულ დიზაინში. ამჟამად მუშაობს ბრიტანულ მარკეტინგის სააგენტო Socialboost-ში, სინიორ გრაფიკოს დიზაინერის პოზიციაზე.

უმუშავია უამრავ ქართულ და საერთაშორისო ბრენდთან, მათ შორის: TBC Bank, Colliers International, Socialsharks, TBC Pay, Glovo, Henka და ა.შ.

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსის სილაბუსი

Photoshop

ლექცია 1

თეორია:

 • რა არის გრაფიკული დიზაინი / ვიზუალური კომუნიკაციის მაგალითები
 • დიზიანის მიმართულებები და ვიზუალური ტენდეციები
 • პროგრამების შედარება

პრაქტიკული ნაწილი:

 • Photoshop-ის ინტერფეისი და საბაზისო ხელსაწყოები
 • ახალი დოკუმენტის შექმნა / შენახვა
 • Regtangular tool-ის, Regtangular marque tool-ის, Paint bucket tool-ის გამოყენება.
 • Layers-ის მნიშვნელობა

Პრაქტიკული დავალება: გეომეტრიული ფიგურებით ნამუშევრის შექმნა

ლექცია 2

თეორია:

 • ვიზუალური კომუნიკაციის უპირატესობები
 • Eye Flow – თვალის ტრაექტორიის დაგეგმვა
 • სათქმელის იერარქია
 • დიზაინერების სტილის გაცნობა

პრაქტიკული ნაწილი:

 • პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება
 • საბეჭდი ფაილის მომზადება, ვიზუალის აწყობა და შენახვა შესაბამის ფორმატში
 • Image-დან კადრის ამოჭრა Select tool-ების დახმარებით

Პრაქტიკული დავალება: საბეჭდი ფაილის მომზადება, ვორკშოპის პრაქტიკული           საკითხების გამოყენებით.

ლექცია 3

თეორია:

 • გრაფიკული ბადის გამოყენება და მნშვნელობა გრაფიკულ დიზაინში
 • კომპოზიცია (ჩარჩო, white space…)
 • Სიმეტრიული ბალანსი, ოქროს შუალედი, ფოკუსის წერტილი

პრაქტიკული დავალება:

 • გრაფიკული ბადის გამოყენებით საინფორმაციო პოსტერის შექმნა
 • Შრიფტის შერჩევა, გადმოწერა, დაინსტალირება.
 • Image-დან კადრის ამოჭრა Select tool-ების დახმარებით

ლექცია 4

Პრაქტიკული ნაწილი

 • რეტუშირება
 • კლონირება
 • დაზიანებული ფოტოსურათის აღდგენა, დამუშავება
 • ობიექტების დამუშავება, კორექტირება, ფერის ცვლილება

პრაქტიკული დავალება: Რეტუშირება, ძველი ფოტსურათის აღდგენა, გაფერადება

ლექცია 5

Პრაქტიკული ნაწილი

 • Სახატავი თულის გამოყენება
 • Ბრაშის და პატერნის შექმნა
 • Ბრაშის ატრიბუტები
 • Channels-ის მნიშვნელობა
 • Frame Animation / Video timeline

პრაქტიკული დავალება: Pen tool-ის სავარჯიშოები, ილუსტრაციის აწყობა, გიფის შექმნა.

ლექცია 6

თეორია:

 • Შრიფტის ისტორია
 • ტიპოგრაფიის დანიშნულება დიზაინში
 • ფონტის სტილები

პრაქტიკული ნაწილი:

 • Შრიფტთან და ტექსტურ ობიექტებთან მუშაობა
 • Შრიფტის ობიექტად გადაქცევა და მოდიფიცირება
 • ტექსტის ატრიბუტები

Პრაქტიკული დავალება: ტიპოგრაფიული პოსტერის შექმნა

ლექცია 7

თეორია:

 • Როგორ ვხედავთ ფერებს
 • ფერთა ჰარმონიის თეორია
 • ფერების ბორბალი, ფერების მოდელები CMYK / RGB, გამოყენების სფეროები
 • ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა / swatches
 • ფერების მნიშვნელობა ლოგოს დიზაინში

პრაქტიკული ნაწილი:

 • ფერების კორექცია (levels, curves, hue-saturation….)
 • გაღიავება, დამუქება, ფერის ინტესივობა
 • fx, camera raw filter, filter gallery

Პრაქტიკული დავალება: პოსტერის აწყობა წამყვანი და მეორადი ფერების დახმარებით.

Illustrator

ლექცია 8

Პრაქტიკული ნაწილი

 • Illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა
 • Პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება
 • Layers-ის და Artboard-ის მნიშვნელობა
 • ფორმატის შექმნა, ცვლილება, შენახვა.
 • ვექტორული გამოსახულებების შექმნა და მართვა.

პრაქტიკული დავალება: გეომეტრიული პოსტერის შექმნა.

ლექცია 9

Პრაქტიკული ნაწილი

 • Სახატავი ხელსაწყოს გამოყენება, მხების მართვა.
 • swatches / gradient-ის გამოყენება.
 • ფერების ბიბლიოთეკის შექმნა.

პრაქტიკული დავალება: ილუსტრაციის შექმნა სახატავი ხელსაწყოს გამოყენებით.

ლექცია 10

თეორია:

ნამუშევრების სწორად შეფუთვა, რა გავითვალისწინოთ და როგორ დავიწყოთ ფინალურ პროექტზე მუშაობა.

Პრაქტიკული ნაწილი

 • Შრიფტთან და ტექსტურ ობიექტებთან მუშაობა
 • Შრიფტის შერჩევა, მოდიფიცირება, ობიექტად გადაქცევა.
 • ფოტოსურათის ვექტორად გადაქცევა (image trace)
 • Moodboard-ის მნიშვნელობა და მომზადება / mock-up

ლექცია 11

Პრაქტიკული ნაწილი

 • Საბეჭდი ფაილის მომზადება
 • Გრაფიკული ბადის გამოყენება, მართვა.
 • ვექტორული ბრაშების დაინსტალირება, პატერნის შექმნა.
 • 3D effects (extrude & bevel, revolve, rotate), blend tool, mesh tool

Პრაქტიკული დავალება: ფინალური პროექტისათვის 2 ვიზუალის შექმნა და განხილვა.

ლექცია 12

Პრაქტიკული ნაწილი

 • ლოგოს წესების დაცვა (ბრენდბუქი)
 • Სკანირებული ლოგოს, ვექტორულ ფორმატში გადაყვანა

Პრაქტიკული დავალება: ფინალურ პროექტზე მუშაობის გაგრძელება და საბოლოო სახით ჩამოყალიბება.

13 ლექცია

Პრაქტიკული ნაწილი 

 • დამკვეთთან სწორი კომუნიკაცია:

Ბრიფთან მუშაობა 

 • სტამბასთან ურთიერთობა:

Საბეჭდი ფაილის სტანდარტული ზომები

ჭრის ხაზების (bleeds) მნიშვნელობა 

საბეჭდი ფერები;

სწორი საბეჭდი ფორმატები;

დანის და ნახაზების მნიშვნელობა, სწორედ გამოყენება

Პრაქტიკული დავალება

ფინალურ პროექტზე მუშაობის დასრულება, Სწორედ Შეფუთვა და Behance-ზე ატვირთვა 

14 ლექცია

Ფინალური პროექტების წარდგენა და პრეზენტაცია; უკუკავშირის მიღება;