fbpx

კურსის აღწერა

კურსის განმავლობაში გაიგებ, რა არის და რატომ უნდა აირჩიო Agile, Scrum და Kanban-ი. ისწავლი Agile მეთოდოლოგიის სრულ სამუშაო ციკლს. გაიღრმავებ არსებულ ცოდნას.

რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით, დააიდენტიფიცირებ პრობლემებს და იმსჯელებ მათი გადაჭრის გზებზე. გაეცნობი ბაზრის მდგომარეობას და ძირითად მოთხოვნებს. საბოლოოდ შეძლებ, რომ უფრო ეფექტურად იმუშაო ნებისმიერ კომპანიაში Agile მეთოდოლოგიით.

კურსის მენტორები

გიორგი მიქაცაძე

Agile Transformation Lead

“ჩემი მიზანია, დავფიქრდეთ პროცესზე, მის დეტალებზე, როგორც პროდუქტის წარმატების უმთავრეს ფაქტორზე.

2015 წლიდან აქტიურად არის ჩართული IT სფეროში. სწავლობდა ESM-ში ITM-ის მიმართულებით. მე-3 კურსის დასაწყისში 2 ჯგუფელთან ერთად შექმნა მსოფლიოში პირველი ხის ჭკვიანი ბეჭედი – CNICK, რომელიც დღეს ხელმისაწვდომია და წარმატებით მკვიდრდება აშშ-ს, კანადის, გერმანიის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის და სხვა დიდი ქვეყნების ბაზარზე.

აღებული აქვს Scrum.org-ის საერთაშორისო სერტიფიკატები – PSM I; PSM II; PSPO I; PSPO II; PSK I დაPMI.org-ის – PMI-ACP. 

მუშაობდა საქართველოს ბანკში Senior Agile Coach-ისა და Chapter lead-ის პოზიციაზე.

ამჟამად არის Agile Transformation Lead-ი რეგიონში ყველაზე დიდ ტექნოლოგიურ კომპანიაში – TNET-ში.

მონაწილეობა მიუღია 15-მდე პროექტში, მათ შორის, საქართველოს ბანკის ციფრული პროდუქტების შექმნაში: mBank, iBank, Payments & Machinery.

მუშაობდა Product Manager-ის პოზიციაზე სხვადასხვა კომპანიების ციფრულ პროექტებში: Cyber/Information Security, Photo Printing, Automotive.

ინდივიდუალური პროექტები: CNICK, Photocenter.ge, Skitty.

გიორგი ლომიძე

Product Owner/Product Manager

პირველი შეხება ციფრულ პროდუქტებთან 2017 წელს ჰქონდა.

2012-2017 წლების მანძილზე მუშაობდა სხვადასხვა სტარტაპებსა და ინდუსტრიულ კომპანიებში. ძირითადად B2B და Partners relationship/Sales მიმართულებით.

2018 წელს საქართველოს ბანკის გუნდს შეუერთდა, VIP Partners Relationship Manager-ის პოზიციაზე და მართავდა ქვეყანაში ყველაზე დიდ 20 კომპანიას – Payments, Installments, Loyalty and Marketing campaign-ების მიმართულებით. 

შემდეგ კი გადავიდა Liberty Bank-ში, Head of Loyalty Products and Merchants Acquiring Division-ის პოზიციაზე. 

2022 წლიდან დღემდე არის კომპანია “Noxtton”-ში. პირველ ეტაპზე იკავებდა სინიორ Product Owner-ის პოზიციას. ახლა კი არის კომპანიის ასოცირებული პარტნიორი.

2022 წლის ბოლოს დააფუძნა ProdAct Community Georgia, რომელიც აერთიანებს ციფრულ სამყაროში მომუშავე ადამიანებს.

გიორგის პორტფოლიოში შეხვდებით შემდეგ ციფრულ პროდუქტებს: Cashback By Liberty, New Card By Liberty, Gulf ERP system, Gulf Mobile Application, Efes.ge, Sait App, Nabeghlavi და სხვა.

კურსის სილაბუსი

Workshop 1 – Intro to Agile 

 • • Ice breaker თამაში 
 • • კურსის სილაბუსის მიმოხილვა 
 • • Product Development-ში ტრადიციული მეთოდოლოგიების ისტორია
 • • Product Lifecycle და VUCA 
 • • პროექტი vs. პროდუქტი 

Workshop 2 – Benefits of Agile 

 • • რა არის Agile? 
 • • Agile-ის ღირებულებები 
 • • Agile Manifesto 
 • • Agility Cycle 
 • • Agile თამაში – Iterative or Incremental? 
 • • როდის შეიძლება გადაწყვიტოს კომპანიამ Agile-ზე გადასვლა?
  რას ვიღებთ შედეგად? 
 • • CI and CD 
 • • Agile ორგანიზაციის მთავარი მახასიათებლები 
 • • Business Agility 
 • • Agile vs. Waterfall 

Workshop 3  – Intro to Scrum 

 • • Scrum-ის წარმოშობა; Lean ფილოსოფია და ემპირიზმი
 • • Scrum-ის საყრდენები 
 • • Scrum-ის ღირებულებები 
 • • Scrum-ის როლები 
 • • Scrum-ის არტეფაქტები 
 • • Product Backlog Item (PBI)
 • • Scrum Guide 2017 → Scrum Guide 2020  
  • პროდუქტის მიზანი 
  • Daily Scrum-ის ფორმატის ცვლილება 
  • Development Team → Developers 
  • Self-Organizing vs. Self-Managing 

Workshop 4  – Scrum Ceremonies 

 • • Sprint Planning 
 • • Daily Scrum 
 • • Backlog Refinement 
 • • Sprint Review 
 • • Sprint Retrospective 
 • • საუკეთესო პრაქტიკები და გავრცელებული შეცდომები 

Workshop 5 – Scrum Team 

 • • Feature vs. Component Teams 
 • • Self-management 
 • • გუნდის წევრების რაოდენობა (მიზეზი) 
 • • გუნდის პასუხისმგებლობები 
 • • SM-PO თანამშრომლობა
 • • SM-Devs 
 • • Shu-Ha-Ri 

Workshop 6  – Product Goal 

 • • რა არის პროდუქტის მიზანი? 
 • • Product Development Cycle 
 • • პროდუქტის მიზანი – სპრინტი 
 • • პროდუქტის მიზანი – Sprint Review 
 • • Commitment – პროდუქტის მიზანი 
 • • Increment – პროდუქტის მიზანი 

Workshop 7  – Agile Estimation 

 • • User Story (“What?”, User Persona, Customer Scenario, 3Cs, INVEST)( • PBI-ს შეფასება (Story Points, T-shirt Size, Ideal Days) 
 • • Shared Understandingმაგ.US-დაბანა 
 • • User Story Mapping 
 • • Release PlanningEpic-სამსახური) 
 • • პრიორიტეტიზაცია და მეთოდები 
 • • DoD 
 • • Acceptance Criteria
 • • DoR 

Workshop 8  – Scaling Agile 

 • • რატომ გვჭირდება Scaled Agile? 
 • • Individual Teams – Team of Teams – Program & Portfolios – Enterprise – Beyond the  Enterprise 
 • • The Nexus Model 
 • • SoS (Technique) 
 • • Less 
 • • SAFe® 
 • • რატომ არის რთული Scaled Agile-ის დანერგვა? 
 • • Scaled Agile-ის კრიტიკა 

Workshop 9  – Scrum Performance Metrics 

 • • Commitment after Planning + Scope Creep 
 • • Planned to Done Ratio 
 • • Velocity 
 • • Cycle Time 
 • • Lead Time 

Workshop 10 – Kanban Method 

 • • რა არის კანბანი? 
 • • Push vs. Pull 
 • • Japanese Gardens 
 • • კანბანის 4 პრინციპი 
 • • დანაკარგის კონცეფცია (7+1) 
 • • კანბანის ცერემონიები 
 • • ვიზუალიზაცია 
 • • WIP ლიმიტები 
 • • პროცესის მართვა 
 • • პროტოკოლის გამჭვირვალობა 
 • • უკუკავშირის ციკლები 
 • • გაუმჯობესება და განვითარება 
 • • Little’s Law 
 • • სერვისების კლასები 
 • • Kanban ბარათიFip-Chart-ზე ლაივში დახატვა/ჩვენება)
 • • კანბანის მეტრიკები (Cycle Time vs. Lead Time, Cumulative Flow Diagram) 

Workshop 11 – getKanban 

 • სიმულაციური თამაში getKanban 

Workshop 12 – Productivity Tools 

 • Jira 
  • Backlog 
  • Active Sprints 
  • Releases 
  • Reports 
  • Issues 
 • Confluence 
  • Confluence Pages 
  • Documentation 
 • • Retrospective Tools 

Workshop 13  – Career in Agile, Scrum and Kanban 

 • • ვის სჭირდება Agile-ი, Scrum-ი და Kanban-ი? 
 • • როგორ შემიძლია გავხდე Scrum Master-ი ან Kanban Flow Manager?
 • • საქართველოს ბაზრის მიმოხილვა
 • • საერთაშორისო დასაქმების ბაზარი (Tech Startups, Toptal, Upwork)
 • • კურსის მოლოდინი vs. კურსის რეალობა 
 • • მომზადება საბოლოო გამოცდისთვის 
 • • Agile სიმულაცია  

Workshop 14 – Final Exam 

 • საბოლოო გამოცდა
 • კურსის შეჯამება