fbpx

ვისთვისაა განკუთვნილი Agile, Scrum და Kanban-ის Advanced კურსი?

 • პროდუქტის Agile დეველოპმენტით – Agile-ით, Scrum-ით ან Kanban-ით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ამ სამუშაო მეთოდოლოგიის, ჩარჩოს ან მეთოდის მქონე კომპანიებში დასაქმებას
 • დამწყები/გამოცდილი Project Manager-ებისთვის, რომლებსაც სურთ ცოდნა გაიღრმავონ მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ Agile, Scrum, Kanban მეთოდოლოგიებში, ჩარჩოებში, მეთოდებსა და სხვა მიდგომა/პრაქტიკებში
 • Scrum Master-ობით ან Kanban Flow Manager-ობით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც კარიერული განვითარება ამ მიმართულებით სურთ.
 • ზოგადად, ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც საკუთარი ყოველდღიური მუშაობის ეფექტიანობა/ეფექტურობის გაზრდა სურს

Agile, Scrum და Kanban-ის კურსის აღწერა

 • კურსის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს გაიგონ რა არის და რატომ ირჩევენ Agile-ს, Scrum-ს ან Kanban-ს? ასევე, რამ გამოიწვია მათი შეუქცევადი პოპულარობა პროდუქტის დეველოპმენტში
 • გაიღრმავონ ცოდნა პროდუქტის Agile დეველოპმენტის სხვადასხვა მიმართულებებზე, რომლის შესახებ არაერთხელ სმენიათ
 • ჩაერთონ სიმულაციებში, რომელიც რეალური გუნდის ფუნქციონირების იდენტურია
 • Agile გუნდის რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით, დააიდენტიფიცირონ პრობლემა და იმსჯელონ მათი გადაჭრის გზებზე
 • გაეცნონ დასაქმების ბაზრის მდგომარეობას, საჭიროებებს და დაგეგმონ თავიანთი კარიერული წინსვლა ამ მიმართულებით. რაც ყველაზე მთავარია, გადადგან ქმედითი ნაბიჯები
 • შედეგად, მონაწილეები გაეცნობიან პროდუქტის Agile დეველოპმენტის სრულ ორგანიზმს და მასში მიმდინარე პროცესებს (რატომ არიან Apple, Toyota, LEGO, Spotify წარმატებულები?)
 • შეიძენენ იმ უნარ-ჩვევებს და დასვამენ ისეთ აქცენტებს გუნდურ მუშაობაში, რომლებიც მათ ინტეგრაციას და სრულ სამუშაო ციკლს საგრძნობლად გაამარტივებს Agile ორგანიზაციებში
 • მიეწოდებათ ინფორმაცია იმ მასალებისა და პლატფორმების შესახებ, რომელიც მათ ამ სფეროში წინსვლას შეუწყობს ხელს
 • შეიქმნიან ცოდნას Scrum Master-ის/Kanban Flow Manager-ის ტექნიკური გასაუბრებისთვის

მენტორი

გიორგი მიქაცაძე

2015 წლიდან არის IT სფეროში. სწავლობდა ESM-ში ITM-ის კონცენტრაციით. მე-3 კურსის დასაწყისში, 2 ჯგუფელთან ერთად შექმნა ჭკვიანი ბეჭედი – CNICK, რომელიც დღეს მსოფლიოს მასშტაბით ხელმისაწვდომია და წარმატებით მკვიდრდება აშშ-ის, კანადის, გერმანიის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის და სხვა დიდი ქვეყნების ბაზარზე.

ამჟამად არის Scrum Master • Chapter Lead საქართველოს ბანკში.

მონაწილეობა მიუღია 15-მდე პროექტში, მათ შორის: საქართველოს ბანკის ციფრულ პროდუქტებზე (mBank, iBank, Payments & Machinery).

იყო PM-ი სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიების ციფრულ პროექტებში, როგორიც არის: Cyber/Information Security, Photo Printing, Automotive.

Agile, Scrum და Kanban-ის Advanced კურსის სილაბუსი

Workshop 1 – Intro to Agile

 • Ice breaker თამაში
 • კურსის სილაბუსის მიმოხილვა
 • Product Development-ში ტრადიციული მეთოდოლოგიების ისტორია

Agile სავარჯიშო

Workshop 2 – Benefits of Agile

 • რა არის Agile?
 • Agile-ის ღირებულებები
 • Agile Manifesto
 • Agility Cycle
 • როდის შეიძლება გადაწყვიტოს კომპანიამ Agile-ზე გადასვლა?
 • რას ვიღებთ შედეგად?
 • CI and CD
 • Agile vs. Waterfall

Agile თამაში

Workshop 3 – Intro to Scrum

 • Scrum-ის საყრდენები
 • Scrum-ის ღირებულებები
 • Scrum-ის როლები
 • Scrum-ის არტეფაქტები
 • Product Backlog Item (PBI)
 • PBI-ის შეფასება
 • Scrum Guide 2017 à Scrum Guide 2020
 • პროდუქტის მიზანი
 • Daily Scrum-ის ფორმატის ცვლილება
 • Development Team à Developers
 • Self-Organizing vs. Self-Managing

Scrum სავარჯიშო

Workshop 4 – Scrum Ceremonies

 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Backlog Refinement
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective

Scrum თამაში

Workshop 5 – Scrum Team

 • როლები?
 • Feature vs. Component Teams
 • Self-management
 • გუნდის წევრების რაოდენობა (მიზეზი)
 • პასუხისმგებლობები
 • Shu-Ha-Ri

Scrum სავარჯიშო

Workshop 6 – Product Goal

 • რა არის პროდუქტის მიზანი?
 • Product Development Cycle
 • პროდუქტის მიზანი – სპრინტი
 • პროდუქტის მიზანი – Sprint Review
 • Commitment – პროდუქტის მიზანი
 • Increment – პროდუქტის მიზანი

Scrum სავარჯიშო

Workshop 7 – Agile Estimation

 • User Story Mapping
 • Release Planning
 • User Story (“What?”, User Persona, Customer Scenario, 3Cs, INVEST)(
 • Shared Understandingმაგ.US-დაბანაEpic-სამსახური)
 • პრიორიტეტიზაცია და მეთოდები
 • DoD
 • DoR

Scrum სავარჯიშო

Workshop 8 – Scaling Agile

 • რატომ გვჭირდება Scaled Agile?
 • Individual Teams – Team of Teams – Program & Portfolios – Enterprise – Beyond the Enterprise
 • The Nexus Model
 • SoS (Technique)
 • Less
 • SAFe®

Agile სავარჯიშო

Workshop 9 – Scrum Performance Metrics

 • Commitment after Planning + Scope Creep
 • Planned to Done Ratio
 • Velocity
 • Cycle Time
 • Lead Time

Scrum სავარჯიშო

Workshop 10 – Kanban Method

 • რა არის კანბანი?
 • Push vs. Pull
 • Japanese Gardens
 • კანბანის 4 პრინციპი
 • დანაკარგის კონცეფცია (7+1)
 • კანბანის ცერემონიები
 • ვიზუალიზაცია
 • WIP ლიმიტები
 • პროცესის მართვა
 • პროტოკოლის გამჭვირვალობა
 • უკუკავშირის ციკლები
 • გაუმჯობესება და განვითარება
 • Little’s Law
 • სერვისების კლასები
 • Kanban ბარათი (Flip-Chart-ზე ლაივში დახატვა/ჩვენება)
 • კანბანის მეტრიკები (Cycle Time vs. Lead Time, Cumulative Flow Diagram)

Kanban თამაში

Workshop 11 – getKanban

სიმულაციური თამაში getKanban

Workshop 12 – Career in Agile, Scrum and Kanban

 • ვის სჭირდება Agile-ი, Scrum-ი და Kanban-ი?
 • როგორ შემიძლია გავხდე Scrum Master-ი ან Kanban Flow Manager?
 • საქართველოს ბაზრის მიმოხილვა
 • საერთაშორისო დასაქმების ბაზარი (Tech Startups, Toptal, Upwork)
 • მომზადება საბოლოო გამოცდისთვის

საბოლოო გამოცდა