fbpx

JAVA-ს კურსის აღწერსის სპიკერები

მარიამ ვარდიშვილი

ამ სფეროში 9 წელია, რაც მოღვაწეობს. მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხის კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით, ილინოისის უნივერსიტეტში ურბანა-შემპეინდან აშშ-ს #5 უნივერსიტეტში, კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით.

ამავე პერიოდში იყო პროფესორის მთავარი ასისტენტი და ატარებდა კურსის პრაქტიკულ მეცადინეობებს C++-სა და მონაცემთა სტრუქტურებში. მუშაობს დეველოპერად 2012 წლიდან. ამჟამად, დასაქმებულია საქართველოს ბაკში.

მარიამ ორმოცაძე

2020 წლიდან მუშაობს პროგრამირების მიმართულებით. ამჟამად დასაქმებულია საქართველოს ბანკში, ჯავა დეველოპერად.

ბევრი საინტერესო პროექტი დაუწერია, მათ შორის: ქვიზების საიტი, კოტლინზე ამინდის პროგნოზი, Todo აპლიკაცია და ა.შ.

JAVA-ს კურსის აღწერა

Java ერთ-ერთი პროგრამირების ენაა მრავალთაგან, მისი საშუალებით შესაძლებელია შეიქმნას ნებისმიერი სირთულის Enterprise აპლიკაცია.

Java ფართოდ გამოიყენება როგორც ვებ ინდუსტრიაში ასევე მობილური აპლიკაციების შექმნაში, ასევე დიდი წილი უჭირავს Gaming-ინდუსტრიაში. Java-ს საშუალებით მარტივად შეუძლია პროგრამისტს ნებისმიერი Android OS ისთვის განკუთვნილი აპლიკაცია შექმნას. 

რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში ნამდვილად ვერ გეტყვით, პროგრამირების ენით ადამიანი არ იზღუდება მას შეუძლია საზღვრებს გასცდეს და Freelance დეველოპერი გახდეს რაც საკმაოდ სოლიდურ ანაზღაურების გამომუშავების საშუალებას იძლევა.ნებისმიერი თანამედროვე აპლიკაცია რაც იქმნება Android სისტემისთვის. 90% Java უდგას უკან ასევე ყველაზე ცნობილი პლატფორმები იყენებენ მას Google, Accenture, HCL, Infosys, TCS, Flipkart, Myntra, Naukri, jaboong, ibibo, trivago, Yahoo, Amazon, Intel, Philips, eBay, etc.

JAVA-ს კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

 • რა არის JVM, JDK, JRE?
 • Java-ს ინსტალაცია
 • „მაგიური“ Byte Code
 • რა არის JIT? (Just in Time Compile)
 • ინტეგრირებული გარემოს გამართვა (Intellij)
 • პირველი პროგრამა ჯავაზე (Console output)

ლექცია 2

 • ცვლადები და მათის ტიპები
 • Primitives vs References
 • String კლასი
 • ლოგიკური ოპერატორები
 • მინიჭების ოპერატორები
 • არითმეტიკული ოპერატორები
 • Unicode სისტემის ზოგადი მონახაზი

ლექცია 3

 • პირობითი ოპერატორები (if, else, else if…)
 • ციკლის ოპერატორები (for, while…)
 • სტატიკური ბლოკები
 • მასივები
 • მრავალგანზომილებიანი მასივები

ლექცია 4

 • რა არის ობიექტი
 • რას ნიშნავს კონსტრუქტორი
 • შთამომავლობა
 • მეთოდების გადაფარვა
 • ინკაფსულაცია
 • პოლიმორფიზმი

ლექცია 5

 • ინტერფეისები
 • ენუმერაცია
 • ანოტაციები
 • მონაცემების სტრუქტურა (Data structure)
 • კლასის პაკეტები (Packages)
 • მონაცემთა აბსტრაქცია
 • შიდა კლასები (Inner class)
 • Generics

ლექცია 6

 • List, Set, Map ინტერფეისები და მათი განვითარებები
 • Vector, Stack და Dictionary კლასები
 • კოლექციების ალგორითმები
 • Java Comparator გამოყენება

ლექცია 7

 • სტრატეგიები
 • Return vs Exception
 • Try / catch / finally / throw

ლექცია 8

 • Multithreading
 • სინქრონიზაცია
 • ე.წ. „ჩიხი“ ანუ Deadlock
 • Runnable ინტერფეისი
 • ნაკადების მანიპულაცია, შეჩერება, გაწყვეტა, გაგრძელება და ა.შ.

ლექცია 9

 • ბინარული ინფორმაციის ჩაწერა/წაკითხვა
 • Reader Streams (FileReader, BufferedReader, InputStreamReader…)
 • Writer Stream (OutputStreamWriter, FileWriter, BufferedWriter…)
 • მონაცემთა კითხვა/ჩაწერა ერთ დროში
 • File ობიექტი
 • ობიექტის სერიალიზაცია/დესერიალიზაცია
 • რა არის Transient

ლექცია 10

 • ძირითადი განსხვავება SE-ს და EE-ს შორის
 • გარემოს აწყობა
 • ყველაფერი Servlet-ის შესახებ
 • რა არის Tomcat
 • მარტივი ვებ-აპლიკაცია
 • Log4j ზოგადი მიმოხილვა

ლექცია 11

 • რა არის ვებ-სერვისები (Jax RS/WS)
 • Resteasy vs Jersey vs CXF
 • ვებ-სერვისების არქიტექტურა
 • რა არის SOAP/WSDL
 • Mysql ინსტალაცია
 • JDBC დრაივერი

ლექცია 12

 • CRUD აპლიკაციის დაწერა, ტესტირება და გაშვება რეალურ გარემოში
 • კოდის ანალიზი/მიმოხილვა
 • Debugging
 • დოკუმენტაციის გარჩევა/დამატება