გრაფიკული დიზაინის ინტენსიური კურსი

გრაფიკული დიზაინის ინტენსიური კურსის მოკლე აღწერა

გაიარეთ გრაფიკული დიზაინის ინტენსიური კურსი ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში და ისწავლეთ Photoshop და illustrator პროფესიონალურ დონეზე. გრაფიკული დიზაინის ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის ვისაც არასდროს არ უსწავლია ფოტოშოპი ან ილუსტრატორი და სურს პროგრამული უნარჩვევების პროფესიონალურ დონეზე ათვისება.

 • Adobe Photoshop-ში გამოსახულების დამუშავება
 • პოლიგრაფიული პროდუქტის შექმნა და დასაბეჭდად გამზადება
 • გიფის აწყობა სხვადასხვა ტრენდული ვიზუალით
 • ბანერების, სავიზიტო ბარათების, ბროშურების და პოსტერების შექმნა

გრაფიკული დიზაინის ინტენსიური კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

 • გრაფიკული დიზაინის ისტორია, მისი ინსტრუმენტები
 • მისი ინსტრუმენტები ვექტორული და რასტრული გრაფიკა
 • ფერების თეორია CMYK /RGB
 • მარტივი გეომეტრიული ფიგურების აგება, მონიშვნის თულების გამოყენებით ვიზუალის აწყობა

ლექცია 2

 • Photoshop-ის პარამეტრების მოდიფიცირება, სამუშაო გარემოს მორგება
 • სურათის შემოტანა და მარტივი მანიპულაციები
 • Mock-up-ის გამოყენება და მასში ცვილებების შეტანაპოსტერის შექმნა, საბეჭდი ფაილის მომზდაება
 • პოსტერის შექმნა, საბეჭდი ფაილის მომზდაება

ლექცია 3

 • გრაფიკული ბადის გამოყენება და მისი მნიშვნელობა
 • მანიპულაცია ობიექტების
 • ფენების ერთმანეთზე დადების რეჟიმი 
 • გამოსახულების კადრირება სასურველ ზომაზე პრაქტიკული
 • კოლაჟის შექმნა Photoshop-ში.

 ლექცია 4

 • შრიფტის მნიშვნელობა გრაფიკულ დიზაინში
 • შრიფტის მოდიფიცირება
 • შრიფტთან და ტქსტურ ობიექტებთან მუშაობა

ლექცია 5

 • Photoshop -ში გიფის შექმნა timeline / frame – ის საშუალებით
 • მასკის გამოყენება

ლექცია 6

 • სახატავი თულის გამოყენება
 • მარტივი აიქონების და ობიექტების ხატვა

ლექცია 7

 • Illustrator ინტერფეისის გაცნობა,
 • სახატავი ხელსაწყოს გამოყენება, მხების მართვა
 • მარტივი ილუსტრაციების შექმნა ვექტორეული ობიექტების დახმარებით, (გადახატვის ტექნიკა)

ლექცია 8

 • layers-ის და artboards-ის მნიშვნელობა
 • Gradient -ის გამოყენება
 • მასკის გამოყენება
 • მარტივი ლოგოების ვიზუალის შემუშავება

ფინალური პროექტი

 • გრაფიკული ნამუშევრების მოკლე კამპანია

ტრენერები

grafikuli dizainis kursi

ვანო საგინაშვილი