fbpx

არქიკადის კურსი

სპიკერი

დათა თედიაშვილმა დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი).

2018 წლიდან დღემდე არის საპროექტო კომპანია „ინოსისტემსის“ მთავარი არქიტექტორი, სადაც ძირითადი მიმართულებაა სამრეწველო ობიექტების კომპლექსური პროექტირება.

ასევე არის კომპანია STUDIO 104 – ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. STUDIO 104-ის მიმართულებაა სამოქალაქო ობიექტების პროექტირება და ინტერიერის დიზაინი.

2017-2018 წლებში მუშაობდა კომპანია „რესტორატორში“ არქიტექტორის და ტექნოლოგიური პროექტირების მიმართულებით.

2014-2017 წლებში მუშაობდა ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო რეგულირების განყოფილების უფროს სპეციალისტად.

2013-2014 წლებში მუშაობდა სამთავისისა და გორის ეპაქიის საპროექტოში არქიტექტორის დამხმარედ.

ArchiCAD კურსის აღწერა

ArchiCAD არის პროგრამა, რომელიც ყველა დიზაინერმა უნდა იცოდეს, რათა თავი გაართვას სხვადასხვა სირთულის პროექტს.  კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ ArchiCAD-ში შეასრულონ რთული არქიტექტურული დავალებები და პროექტები, როგორც ინტერიერის, ასევე ექსტერიერის კუთხით.

ArchiCAD-ის კურსი მოიცავს მარტივი კონსტრუქციული და საინჟინრო გადაწყვეტების პროექტირების შესწავლას (ArchiCAD MEP მოდელირებას) რაც სამომავლოდ სტუდენტებს დაეხმარებათ პროექტის დაგეგმარებასა და მის განხორციელებაში.

ლექცია 1

 • შესავალი, პროგრამა არქიკადის მიმოხილვა და მისი ინტერფეისის გაცნობა
 • პროგრამების თავისებურებები და გამოყენების სფეროები
 • პანელებისა გამოტანა-განლაგება. ფურცლის მაშტაბში მოყვანა. ხაზები და მისი თვისებები,  წრეწირები, ელიფსები.
 • სწრაფი ღილაკები და მისი გამოყენების თავისებურებები.
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 2

 • ღერძის ხაზების გამოყვანა, კედლები, სვეტები, რიგელები მათი გამრავლება და გადაადგილება.
 • მართობული და პარალელური ხაზების გავლება, დაღერძვა.
 • მარტივი ობიექტების შექმნა და დამუშავება.
 • იატაკი, კედლები, გადახურვა (ქანობიანი და გუმბათიანი)
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 3

 • ტექსტის ფორმატირება სართულები, სართულშუა ნიშნულები, პერგამენტი.
 • სურათის შემოტანა და მასზე ნახაზის დატანა, ფენები.
 • PDF ფორმატის ფაილის დაშლა ნახაზის ფრაგმენტებად.
 • მოდიფიკატორების მიმოხილვა.
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 4

 • კიბეების აწყობა, პანდუსები, რელიეფის აგება იზოგიფსებით.
 • ჭრილები და ფასადების ზომის ხაზების გამოტანა, ნიშნულები.
 • გეგმაზე ფართობების დათვლა.
 • გამზადებული ბიბლიოთეკის ობიექტები,
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 5

 • დამხმარე ინსტრუმენტების (Line, polyline) გამოყენება.
 • პროექტის ნიმუშის (Template) შექმნა.
 • მარტივი რენდერი.
 • სრული პროექტის და ცალკეული კვანძების შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 6

 • სამშენებლო კვანძების, დეტალების, განშლის და 3D დაფიქსირებული ხედების გამოტანა.
 • არსებული შრეების (Layers) მიმოხილვა.
 • შრეების თავისებურებები და მათი ფილტრაცია.
 • დავალება: პროექტის მცირე დეტალების დამუშავება.
 • მოპირკეთების მასალების და ობიექტების შემოტანა.
 • პრაქტიკული დავალება

     ლექცია 7

 • ახალი: ობიექტების, მასალების, კიბეების, კარ-ფანჯრების, კედლების, კოლონების, კოჭების შექმნა.
 • კიბის და მოაჯირის ინსტრუმენტის დაწვრილებითი შესწავლა.
 • პრაქტიკული დავალება

     ლექცია 8

 • Curtain Wall, Morf და Shell ინსტრუმენტების მიმოხილვა.
 • პროექტის მიბმა არსებულ ლანდაშაფტთან (რეალური გეოდეზიური მონაცემებით)
 • რთული კონსტრუქციის ობიექტების შექმნა და შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
 • ახალი სტილების (Options-Element Atributes) შექმნა.
 • Curtain Wall, Morf და Shell ინსტრუმენტების დაწვრილებითი შესწავლა.
 • არქიკადის დამტებები.
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 9

 • Fill ინსტრუმენტის თავისებურებები
 • 2D ვიზუალიზაცია – 3D ფაქტურების გადმოტანა 2D-ში და ფაქტურების დადება Fill- ინსტრუმენტის საშუალებით.
 • საბაზისო Archicad 3D ვიზუალიზაცია – რენდერი (Basic, Sketch, Maxon, Corona)
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 10

 • ხარჯთაღრიცხვა, განახლებადი სპეციფიკაციები;
 • არქიკადის თავსებადობა სხვა პროგრამებთან;
 • MEP მოდელირების ხელსაწყოები;
 • საინჟინრო დამატებები და მათი თავისებურებები;
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 11

 • ყველა ინსტრუმენტის დაწვრილებითი მიმოხილვა;
 • რთული კონსტრუქციის მრავალსართულიანი შენობების პროექტირება (არასტანდარტული ხერხებით)
 • რთული 3D ვიზუალიზაციის შექმნა;
 • საბაზისო Archicad ინტერიერი, განათება;
 • პრაქტიკული დავალება

ლექცია 12

 • პროგრამა Lumion-ის ინტერფეისის მიმოხილვა.
 • სინქრონიზაცია Archicad-თან.
 • Archicad-ის მოდელის მომზადება Lumion-ში გადასატანად
 • Lumion-ში სხვადასხვა ფორმატის ობიექტების შეტანა და დამუშავება.
 • პრაქტიკული დავალება.
 • Lumion-ის თავისებურებები.
 • ტექსტურების მიმოხილვა.
 • ახალი ტექსტურების დამატება.
 • არსებული მატერიალების დამუშვება.

ლექცია 13

 • Lumion-ის არსებული ობიექტების თავისებურებები.
 • პრაქტიკული დავალება.
 • ფოტო-რენდერი და მისი პარამეტრები.
 • 3D ვიზუალიზაციის ეფექტები და მათი თავისებურებები.
 • განათებების თავისებურებები.
 • ექტერიერის 3D ვიზუალიზაცია
 • პრაქტიკული დავალება.

ლექცია 14

 • ინტერიერის 3D ვიზუალიზაცია და მისი თავისებურებები.
 • მატერიალების და ობიექტების სწორად შერჩევის პრინციპები.
 • 3D ვიზუალიზაციის ეფექტები და მათი თავისებურებები.
 • ინტერიერის 3D ვიზუალიზაცია
 • პრაქტიკული დავალება.

ლექცია 15

 • ვიდეო-რენდერი და მისი თავისებურებები.
 • ვიდეო-რენდერის ეფექტები და მათი თავისებურებები.
 • 4D ვიზუალიზაცია ; ვიდეო-რენდერის შექმნა.
 • პრაქტიკული დავალება.

ლექცია 16

ფინალური გამოცდა: გამოცდის ფარგლებში სტუდენტები შექმნიან ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურულ პროექტს.
გამოცდისას ყურადღება მიექცევა შემდეგ საკითხებს

 • მოცემული პროექტის დროის მონაკვეთში სწორად გადანაწილებას.
 • მოდელირების პროცესში გამოყენებულ რთულ ობიექტებს.
 • პროექტირებისას გამოყენებულ დეტალიზებულ კვანძებს.
 • მატერიალებისა და განათების სწორად განთვსებას.
 • რენდერის პარამეტრების სწორად შექმნას.
 • ნამუშევრების განხილვა
 • პროქტის დასრულებული ვერსიის პრეზენტაბელურობას.

ტრენერები

ArchiCAD kursi

დათა თედიაშვილი