fbpx

კურსის აღწერა

კურსის განმავლობაში ისწავლი Android აპლიკაციების შექმნას, აპლიკაციების Play Store-ზე განთავსებას. გაეცნობი Kotlin-ს და Android Studio-ს. ვორქშოფების სტრუქტურა ისეა აგებული, რომ მიიღო პრაქტიკული ცოდნა და გაიგო, როგორია სამუშაო პროცესი Android დეველოპმენტის სამყაროში.

საბოლოოდ შეძლებ, რომ დაიწყო კარიერა ამ სფეროში და განავითარო საკუთარი უნარები.

მენტორი

თორნიკე კაჭკაჭიშვილი

სწავლობდა თავისუფალ უნივერსიტეტში, ESM-ზე, IT Management მიმართულებით.  2017 წლიდან არის Tech ინდუსტრიაში. მისი პირველი სამსახური იყო თიბისის მობაილ ბანკში, სადაც შეხება ჰქონდა აპლიკაციასთან, რომელსაც ნახევარი მილიონი ადამიანი იყენებდა.

ანდროიდ დეველოპმენტით დაინტერესდა 3 წლის წინ და მუშაობა დაიწყო TBC-ის Business mobile bank-ზე, რომელიც პირველი in house მობაილ აპლიკაცია იყო თიბისიში. დღესაც, თიბისის Bussines Mobile Bank-ის Android Developer-ია.

მონაწილეობა მიუღია შემდეგ პროექტებში: Tbc Business და Retail მობაილ ბანკინგის აპლიკაციებზე, სხვადასხვა სტარტაპებზე და ინდივიდუალურ აპლიკაციებზე.

Android დეველოპმენტის კურსის სილაბუსი

Workshop 1 – რა არის  android და რატომ უნდა ვისწავლოთ, kotlin basics

 • Android ის როგორც ოპერატიული სისტემის მიმოხილვა  
 • Kotlin ენის მიმოხილვა უპირატესობები java სთან მიმართებაში
 • ცვლადები var და val + მათემატიკური ოპერაციები
 • Kotlin ცვლადის ტიპები, nullability კოტლინში  
 • კლასები  და ფუნქციები კოტლინში
 • For while loops
 • Control flow if, else, when

Workshop 2 – kotlin-ი უფრო მეტ სიღრმეში

 • OOP კოტლინში და inheritance
 • აბსტრაქტული  ღია კლასები და ინტერფეისები
 • დატა კლასები, ენამები
 • კოლექციები და მათთან მუშაობა, flatmap და map ფუნქციები
 • უფრო მეტი data type ები set, map, hashmap
 • ფუნქციების პარამეტრებად გადაწოდება (lambdas)
 • Extension ფუნქციები , scope ფუნქციები

Workshop – 3 დეველოპმეტ გარემოს მოწყობა, პირველი აპლიკაცია

 • ანდროიდ სტუდიოს დაყენება windows და mac ისთვის
 • პირველი პროექტის შექმნა, პატარა ცვლილების გაკეთება და გაშვება
 • Logcat ის გამოყენება
 • აპლიკაციის ანატომია შემადგენელი ნაწილების მიმოხილვა (Resources, Gradle, manifest) 
 • Activity და მისი სასიცოცხლო ციკლი 
 • Layout ები  და View ები (View binding და მისი გამოყენება) 
 • UI widgets, textview, edit text , მიმოხილვა

Git სისტემის გამოყენება

 • რა არის Version control და რაში ვიყენებთ
 • Git commit , pull , push და სხვა ბრძანებები 
 • ბრენჩების გამოყენება 

Workshop 4 – ყველაფერი UI ს შესახებ

 • Constraint layout და responsive UI ს აწყობა
 • Imageview, checkBox და სხვა დარჩენილი UI  widget ების განხილვა
 • ღილაკები და მათზე ინტერაქციის მოსმენა
 • Vector drawables და სხვა რესურსების დამატება პროექტში
 • Material design ის მიმოხილვა და  მისი გამოყენება

Workshop 5 – სიების ვიზუალიზაცია RecyclerView

 • RecyclerView
 • რაში გვეხმარება ადაპტერები
 • RecyclerView adapter

Workshop 6 – ფრაგმენტები და ნავიგაცია

 • რა არის ფრაგმენტი და რატომ გვინდა მისი გამოყენება
 • ფრაგმენტის სასიცოცხლო ციკლი და მიმართება activity ს ციკლთან თან
 • ავაწყოთ sample აპლიკაცია ფრაგმენტებით 
 • ფრაგმენტებს შორის ნავიგაცია  
 • არგუმენტების გადაწოდება ფრაგმენტებს შორის & parcelables

Workshop 7 – Networking ანდროიდში

 • Android main thread. 
 • რა არის RESTful სერვისები და რატომ გვჭირდება ისინი
 • Kotlin coroutines ზოგადი მიმოხილვა
 • Okhttp და Retrofit ბიბლიოოკეთების მიმოხილვა და მათი გამოყენება
 • ჩვენი პირველი network call ის გაკეთება (permission ები და მათი მოთხოვნა)
 • Gson ბიბლიოთეკის გამოყენება Json თან  სამუშაოდ
 • მონაცემების მიღება და UI ზე ასახვა 
 • Exception handling

Workshop 8 – ლოკალურ მეხსიერებასთან ურთიერთობა

 • რატომ გვჭირდება ლოკალურ მეხსიერებასთან ურთიერთობა
 • Sharedpreferences ის გამოყენება
 • ბაზები და მათი ზოგადი მიმოხილვა
 • Sqlite სინტაქსი და ძირითადი querები
 • Room ბიბლიოთეკის მიმოხილვა და მისი გამოყენება sample აპში

Workshop 9 – აპლიკაციის არქიტექტურა

 • რა არის აპლიკაციის არქიტექტურა და  რატომ  გვჭირდება 
 • MVVM არქიტექტურის მიმოხილვა და რატომ MVVM
 • კონფიგურაციის ცვლილებები ანდროიდში და მათი handling 
 • Viewmodels და Livedata 
 • რეალური აპლიკაციის აწყობა MVVM + retrofit ის გამოყენებით
 • Caching with retrofit + Room 
 • Mvp mvi clean არქიტექტურების მიმოხილვა

Workshop 10 – Intent-ები და BroadCast receiver-ები

 • რა არის Intent-ი და რაში ვიყენებთ 
 • განსხვავება explicit და implicit intent ებს შორის 
 • Activity  ებს შორის ურთიერთობა
 • რა არის broadcast receiverი და რაში ვიყენებთ

Workshop 11 – სერვისები და ნოტიფიკაციები

 • რატომ სერვისები?
 • Foreground და Background სერვისები 
 • მარტივი ნოტიფიკაციის ჩვენება
 • Sample app music player

Workshop 12 – უფრო მეტი UI

 • ფიგმასთან მუშაობა
 • Dialog fragments && bottom sheets , 
 • Popups Toasts, snackbars
 • პროგრესის მაჩვენებლები
 • Viewpager2 და მისი Adapter
 • აპლიკაციის ატვირთვა play store ზე და მისი მიმოხილვა
 • საფინალო პროექტზე მუშაობა