fbpx

Android დეველოპმენტის კურსის აღწერა

Android development hands-on კურსში სტუდენტები შეისწავლიან android აპლიკაციების შექმნას kotlin-ის გამოყენებით, კურსი მოწყობილია ისე რომ სტუდენტებს შეხება ჰქონდეთ რეალურ ანდროიდ დეველოპმენტ სამყაროში არსებულ სამუშაო გარემოსთან, რაც გაუმარტივებს მათ დაიწყონ კარიერა android development-ში.

კურსის დასრულების შემდეგ გეცოდინება:

 • მცირე და საშუალო ზომის აპლიკაციების დამზადება
 • Android studio ში მუშაობა
 • Kotlin ენის ცოდნა
 • აპლიკაციების play store-ზე განთავსება

მენტორი

თორნიკე კაჭკაჭიშვილი

სწავლობდა თავისუფალ უნივერსიტეტში, ESM-ზე, IT Management მიმართულებით.  2017 წლიდან არის Tech ინდუსტრიაში. მისი პირველი სამსახური იყო თიბისის მობაილ ბანკში, სადაც შეხება ჰქონდა აპლიკაციასთან, რომელსაც ნახევარი მილიონი ადამიანი იყენებდა.

ანდროიდ დეველოპმენტით დაინტერესდა 3 წლის წინ და მუშაობა დაიწყო TBC-ის Business mobile bank-ზე, რომელიც პირველი in house მობაილ აპლიკაცია იყო თიბისიში. დღესაც, თიბისის Bussines Mobile Bank-ის Android Developer-ია.

მონაწილეობა მიუღია შემდეგ პროექტებში: Tbc Business და Retail მობაილ ბანკინგის აპლიკაციებზე, სხვადასხვა სტარტაპებზე და ინდივიდუალურ აპლიკაციებზე.

Android დეველოპმენტის კურსის სილაბუსი

Workshop 1 – რა არის  android და რატომ უნდა ვისწავლოთ, kotlin basics

 • Android ის როგორც ოპერატიული სისტემის მიმოხილვა  
 • Kotlin ენის მიმოხილვა უპირატესობები java სთან მიმართებაში
 • ცვლადები var და val + მათემატიკური ოპერაციები
 • Kotlin ცვლადის ტიპები, nullability კოტლინში  
 • კლასები  და ფუნქციები კოტლინში
 • For while loops
 • Control flow if, else, when

Workshop 2 – kotlin-ი უფრო მეტ სიღრმეში

 • OOP კოტლინში და inheritance
 • აბსტრაქტული  ღია კლასები და ინტერფეისები
 • დატა კლასები, ენამები
 • კოლექციები და მათთან მუშაობა, flatmap და map ფუნქციები
 • უფრო მეტი data type ები set, map, hashmap
 • ფუნქციების პარამეტრებად გადაწოდება (lambdas)
 • Extension ფუნქციები , scope ფუნქციები

Workshop – 3 დეველოპმეტ გარემოს მოწყობა, პირველი აპლიკაცია

 • ანდროიდ სტუდიოს დაყენება windows და mac ისთვის
 • პირველი პროექტის შექმნა, პატარა ცვლილების გაკეთება და გაშვება
 • Logcat ის გამოყენება
 • აპლიკაციის ანატომია შემადგენელი ნაწილების მიმოხილვა (Resources, Gradle, manifest) 
 • Activity და მისი სასიცოცხლო ციკლი 
 • Layout ები  და View ები (View binding და მისი გამოყენება) 
 • UI widgets, textview, edit text , მიმოხილვა

Git სისტემის გამოყენება

 • რა არის Version control და რაში ვიყენებთ
 • Git commit , pull , push და სხვა ბრძანებები 
 • ბრენჩების გამოყენება 

Workshop 4 – ყველაფერი UI ს შესახებ

 • Constraint layout და responsive UI ს აწყობა
 • Imageview, checkBox და სხვა დარჩენილი UI  widget ების განხილვა
 • ღილაკები და მათზე ინტერაქციის მოსმენა
 • Vector drawables და სხვა რესურსების დამატება პროექტში
 • Material design ის მიმოხილვა და  მისი გამოყენება

Workshop 5 – სიების ვიზუალიზაცია RecyclerView

 • RecyclerView
 • რაში გვეხმარება ადაპტერები
 • RecyclerView adapter

Workshop 6 – ფრაგმენტები და ნავიგაცია

 • რა არის ფრაგმენტი და რატომ გვინდა მისი გამოყენება
 • ფრაგმენტის სასიცოცხლო ციკლი და მიმართება activity ს ციკლთან თან
 • ავაწყოთ sample აპლიკაცია ფრაგმენტებით 
 • ფრაგმენტებს შორის ნავიგაცია  
 • არგუმენტების გადაწოდება ფრაგმენტებს შორის & parcelables

Workshop 7 – Networking ანდროიდში

 • Android main thread. 
 • რა არის RESTful სერვისები და რატომ გვჭირდება ისინი
 • Kotlin coroutines ზოგადი მიმოხილვა
 • Okhttp და Retrofit ბიბლიოოკეთების მიმოხილვა და მათი გამოყენება
 • ჩვენი პირველი network call ის გაკეთება (permission ები და მათი მოთხოვნა)
 • Gson ბიბლიოთეკის გამოყენება Json თან  სამუშაოდ
 • მონაცემების მიღება და UI ზე ასახვა 
 • Exception handling

Workshop 8 – ლოკალურ მეხსიერებასთან ურთიერთობა

 • რატომ გვჭირდება ლოკალურ მეხსიერებასთან ურთიერთობა
 • Sharedpreferences ის გამოყენება
 • ბაზები და მათი ზოგადი მიმოხილვა
 • Sqlite სინტაქსი და ძირითადი querები
 • Room ბიბლიოთეკის მიმოხილვა და მისი გამოყენება sample აპში

Workshop 9 – აპლიკაციის არქიტექტურა

 • რა არის აპლიკაციის არქიტექტურა და  რატომ  გვჭირდება 
 • MVVM არქიტექტურის მიმოხილვა და რატომ MVVM
 • კონფიგურაციის ცვლილებები ანდროიდში და მათი handling 
 • Viewmodels და Livedata 
 • რეალური აპლიკაციის აწყობა MVVM + retrofit ის გამოყენებით
 • Caching with retrofit + Room 
 • Mvp mvi clean არქიტექტურების მიმოხილვა

Workshop 10 – Intent-ები და BroadCast receiver-ები

 • რა არის Intent-ი და რაში ვიყენებთ 
 • განსხვავება explicit და implicit intent ებს შორის 
 • Activity  ებს შორის ურთიერთობა
 • რა არის broadcast receiverი და რაში ვიყენებთ

Workshop 11 – სერვისები და ნოტიფიკაციები

 • რატომ სერვისები?
 • Foreground და Background სერვისები 
 • მარტივი ნოტიფიკაციის ჩვენება
 • Sample app music player

Workshop 12 – უფრო მეტი UI

 • ფიგმასთან მუშაობა
 • Dialog fragments && bottom sheets , 
 • Popups Toasts, snackbars
 • პროგრესის მაჩვენებლები
 • Viewpager2 და მისი Adapter
 • აპლიკაციის ატვირთვა play store ზე და მისი მიმოხილვა
 • საფინალო პროექტზე მუშაობა