გრაფიკული დიზაინი (პროფესიონალური კურსი)

დიზაინპრობლემის ინტერპრეტაცია, კონცეპტუალიზაცია და სწორი ვიზუალური გადაწყვეტის აღმოჩენა არის დიზაინერული პრაქტიკის ბაზა, ამ მიზეზის გამო კურსი მოიცავს დიზაინ თეორიის, პროცესისა და პრაქტიკის ფუნდამენტებს.

კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

შესავალი გრაფიკულ დიზაინში

 • გრაფიკული დიზაინის ისტორია
 • დიზაინის პრინციპები
 • გეშტალტის თეორია
 • ვიზუალური დღიური

ლექცია 2

ბადეები და კომპოზიცია

 • ბადეების ანატომია
 • ბადეების გამოყენება
 • სტანდარტული ფორმატები
 • კომპოზიციის საფუძვლები

ლექცია 3

ტიპოგრაფია

 • შესავალი ტიპოგრაფიაში
 • ტიპოგრაფიის ანატომია
 • ტიპოგრაფია, როგორც გამოსახულება
 • Typesetting

ლექცია 4

დიზაინ პროცესი და კვლევა

 • ბრიფის დაწერა და გაანალიზება
 • იდეების გენერირება
 • კონცეფციის ჩამოყალიბება
 • Case study

ლექცია 5

ლოგოტიპი

 • სიმბოლოს მნიშვნელობა ბრენდინგში
 • ლოგოს სახეობები
 • კონცეფციის ჩამოყალიბება
 • ლოგოს კონსტრუქცია

ლექცია 6

ბრენდ აიდენტიკა

 • რა მნიშვნელობა აქვს ბრენდის ვიზუალს?
 • ბრენდ აიდენტიკის ჩამოყალიბების პროცესი
 • აიდენტიკის გაშლა
 • პრეზენტაციის აწყობა
 • თანამედროვე დიზაინის მაგალითები

ლექცია 7

საკურსო პროექტის მიმოხილვა

 • საკურსო პროექტის იდეისა და მონახაზის განხილვა

ლექცია 8

 • ფინალური პრეზენტაცია

ტრენერები

თაკო ჭაბუკიანი

თაკო ჭაბუკიანი